ENVER PAŞA’nın Takım Subayı Edirne’li TANBURACI KARAKAŞ MEHMET ÇAVUŞ

MEHMET.çavuş enverin takım subayı...
( Edirne’li TANBURACI KARAKAŞ MEHMET ÇAVUŞ-1935 )
ENVER PAŞA’nın Takım Subayı olarak, gittiği ORTA ASYA’da RUSYA’NIN KIZIL ORDUSU ile savaş yaptığı sırada, (4-Ağustos-1922)’de ENVER PAŞA’nın şehit düşmesi ile, ENVER PAŞA’yı (TACEKİSTAN)’da ÇEGEN TEPESİ)’ne gömdükten sonra, dağılan kuvvetlerinden ayrılıp, yaptığı (ASKER SU MATARASI)’ndan sazına (TELGRAF TELİ) takıp, sazını çala – çala MOĞOLİSTAN’a kadar gidip, yayan yürüyerek geri dönüp, yedi yılda tekrar Edirne’ye gelen, MEHMET ÇAVUŞ ; MOĞOLİSTAN’da öğrendiği, (MOĞOL MARŞI)’nı, arkadaşı Tambura ustam (SALCI İSMAİL ÇAVUŞ)’a da öğrettikten sonra, savaşlarda aldığı yaralar ve bedeninde taşıdığı şarapnel parçalarının etkisi ile 1938 Yılında ölmüştü.
Edirne Destanı-İ.Hakkı Soyyanmaz

Pin It on Pinterest