Balkan Savaşı 14 Temmuz 328

Çeviri;
Zeki Özkan
14 Temmuz 328
Seyyar Topçu 17.ci alayın 1.ci tabur kumandanı Binbaşı Salih Beyefendiye
Kaimmakam Mehmed Ali Bey’in Dersaadet Endaht Mektebinde bulunduğu müddet zarfında gerek umur-ı idare ve gerekse alayın talim ve terbiyesinde vekale-i ibraz olduğu Topçu Müfettişliğine bit-takrir beyan ve tezkar olan … Kolorduca da şayanı ….. görülmekle beyan-ı takdirat olunur.
1.Kolordu Kumandan Vekili

960073_10152096130013130_97396836_n

Pin It on Pinterest