Osmanlı Dönemi Kayıtlara Geçmiş Taşkınlar

 

  H:915 Cemaziel ahir-M:Eylül 1509
  Edirnede büyük su taşkını (birinci).
  H:Muharrem 1068-M:Ekim 1657

 

  H:Muharrem 1068-M:Ekim 1657
  İkinci büyük su taşkını.
  H:18 Muharrem 1160-M:1747 Ocak

 

  H:18 Muharrem 1160-M:1747 Ocak
  Edirnelilerin büyük su dedikleri taşkın ve suların ağa hanı kapısına kadar yükselmesi ve binbeşyüz evin yıkılması ve suların on gün kalması.
  H:1260 Muharrem-M:Ocak 1844

 

  H:1260 Muharrem-M:Ocak 1844
  Büyük su adıyla söylenen bu taşkın Şehrin kenar mahallelerinde 1200 den fazla ev yıkılmıştır.
  H:1261-M:1845

 

  H:1261-M:1845
  Ocak ayının 19.günü nehirlerin üçü birden uzun yıllardan beri görülmedik bir Şekilde taşarak Şehirde birkaç bin ev, dükkan ve iş yerlerini sular basmıştır. Bu taşkın halk arasında “Büyük su” adıyla anılır olmuşdur.
  H:12274-M:1857 7 kasım 22 cum’a ertesi

 

  H:12274-M:1857 7 kasım 22 cum’a ertesi
  Tunca,Arda ve Meriç nehirleri taşıp Şehre büyük zararlar vermişlerdir.
  H:1280-M:1863 Ocak 29 cum’a

 

  H:1280-M:1863 Ocak 29 cum’a
  Üç nehir birden taşıp yüzlerce evi su basmış, sonra da sular donarak etraf bir buz denizi haline dönmüşdür.
  H:1308-M:1890 Aralık 20

 

  H:1308-M:1890 Aralık 20
  Kanal açılmasiyle taşkınların önleneceği düşünülürken yağan şiddetli ve sürekli yağmurdan üç nehir de taşmış bir çok mahalle su altında kalmıştır. Belediye, çernik ve kayıklarla evlere ekmek dağıtmıştır.
  H:1310-M:1893 Ocak 20

 
 

H:1310-M:1893 Ocak 20
  Taşan nehirler üzerine sular Saraçhane köprüsünün üzerinden geçmiştir.
  H:1312 Recep 27-M:1894 Aralık

 
 

H:1312 Recep 27-M:1894 Aralık
  Her üç nehir 20-30 seneden beri örneği görülmemiş bir şekilde taşmıştır. Karaağaçla Şehrin bağlantısı kesilmiş, haberleşme telgraf aracılığı ile yapılmışdır.

 

Pin It on Pinterest