Edirne BEYLERBEYİ CAMİSİ

bilgiyi ileten; Şener Kulalar;
Hükûmet önünden Sarayiçine doğru giden caddenin sağında bir yamaca 832/1429 tarihinde ve İkinci Murat gününde beylerbeyi Yusuf paşa tarafından yaptırılmış olduğunu, vakfiyesini gördüğünü, okuduğunu Enisülmüsamirin sahibi Hıbri iddia ediyor. Binaenaleyh halk arasında Beylerbeyi Sinan paşa diye söylenmesi doğru değildir.
Belki Sinan paşa bu camii bilahara tamir ettirmiştir de ondan halk ağzında böyle kalmıştır.
Beylerbeyi camisi bir kubbe ile yarım kubbeden mürekkeb gayet dilber, güzel bir cami ise de şimdi kapalı, harap ve yıkılmağa mahkûm bir haldedir. Burada bir medrese vardı, şimdi yıkılmıştır. Sayfa: 68
” EDİRNE TARİHİ ” Yazan; Osman Nuri PEREMECİ
(Günümüzde Camii, 1968-1969 ve daha sonraki yıllarda da, tamir görmüş ve açık olup halen kullanılmaktadır.)

Pin It on Pinterest