Edirne Eski Camii Bedesten'i

10177876_567442536704585_372803963474400026_n
Bilgiyi ileten;Şener Kulalar
BEDESTEN:
Eskicami yanında olup, Çelebi Sultan Mehmedin Mimar Alâeddine sakfı 14 kubbe olmak üzere yaptırdığı ve Eskicamiye vakfettiği hususî çarşıdır. Bu çarşının dört cihete dört kapısı vardır. Asırların geçmesiyle bakımsızlık yüzünden bu da harap olmaya yüz tutmuştur. Halbuki bir zamanlar Edirne’nin, hattâ dünyanın en çok alış veriş yapılan yerlerinden idi. Evliya Çelebi çarşının altmış gece bekçisi olduğunu, nice Mısır hazinesi değerinde olan elmas ve mücevherlerin buradaki zengin tacirlerin dolapçıklarında gözleri kamaştırdıklarını söylüyor. Madam Montegü’nün, Edirne’ye geldiği zaman da burası hâlâ eski değerini taşıyormuş. O, burada mücevherli eğerler, sırmalı koşumlar gördüğünü, hayretini gizliyemiyerek, anlatıyor.
Bedestenin yapılış tarihi kesin olarak belli değilse de 1414-1422 olsa gerektir.
Türk gücünün canlı bir şahidi, ata, dede yadigârı olan bu bedestenin şimdi harap olmağa yüz tutması her görenin yüreğini sızlatmaktadır. Trakya Umumî Müfettişi ve ”Edirne ve Yöresi eski eserleri sevenler kurumu”nun onursal başkanı olan General Kâzım Dirik, bunun tamir edilmesi hususunda yüksek makamlara müracaat etmektedirler.Sayfa:86
ASFALT YOLUN EDİRNE’DEN GEÇMESİ VE İSTİMLÂK İŞLERİ :
Şehir içinden geçecek asfalt yol boyundaki istimlâk işleri için kadastro dairesi faaliyetini bitirmiş, şehrin imâr plânını profesör Eğli tamamlamış ve üzerinde çok çalışılmış olan bu plân Şubat 1940 ayı sonlarında meriyete girmiştir. Nafia Vekâleti kontrolunu yapmış bulunuyor. Buna göre Üçşerefeli meydanı açılacak, Sokullu Vezirin çifte hamamları 20 bin lira ile tamir edilerek tekrar eski haline getirilecek ve çevresindeki ada istimlâk edilerek bütün o meydanda yalnız o büyük yapı görünecektir. Üçşerefeli, Sokullu Vezir hamamları, Alipaşa Çarşısı, Bedesten, Rüstempaşa hanı, Eskicami, Belediye Dairesi, Umumi Müfettişlik dairesi ve Selimiye gibi başlıca ve anıtsal eserler kalacak ve hepsi yeşil adalar içine alınacaktır. Bu hareket en çok 2-3 sene içinde bitmiş olacaktır. Yeni plânda Posta Telgraf, İnhisarlar, İş ve Ziraat bankalarının yerleri ayrılmıştır. Bu büyük ve modern binaların inşaasına 1940’ta başlanacaktır. Sayfa: 347
EDİRNE TARİHİ – Osman Nuri PEREMECİ

Pin It on Pinterest