Edirne Pehlivanlar Tekkesi-PEHLİVAN CEMALETTİN TEKKESİ

10174883_568174509964721_2116260184262474471_n
10176078_568177103297795_6956594748912434726_n
10309656_568174869964685_8477142212810023200_n
10320453_568173696631469_5299537370072890252_n (1)
10320453_568173696631469_5299537370072890252_n
10338344_568174086631430_8236845954718451131_n
Bilgiyi ileten;Şener Kulalar
PEHLİVAN CEMALETTİN TEKKESİ
Tarikatı ; Nakşîbendî
Yeri : Mithat Paşa Mahallesi, Kule Kapı Caddesi,
Banisi : Pehlivan Cemalettin
İnşa Tarihi: 1530 öncesi
Onarımlar : H.1308/M.1890
. . ….
Güreşçiler, Pehlivanlar, Kûştigiran ve Güreşçiler Duacısı Zaviyesi adlarıyla da bilinen Pehlivan Cemalettin Tekkesi; Mithat Paşa Mahallesi, Kule kapı Caddesi’nde yer almaktaydı(214). Nakşîbendî tarikatına bağlı tekke, Pehlivan Cemalettin (Küştigiran) tarafından yaptırılmış olup, ahşap çatılı olduğu bilinmektedir. Yapının, Güreşçiler duacısı zaviyesi adıyla bilinen bir vakfı bulunmaktadır.(Ahmet Badi)
H.937/M.1530 tarihli tapu tahrir defterinde yirmi sekiz zaviyeden biri olarak gösterilen bu tekke hakkında Evliya Çelebi, Seyahatnamesi’nde. ”Seyyid Cemalüddin Sultan yeridir. Fatih’ten sonra, Gazi Hüdavendigar İslam askerleri eğlensinler diye gürbüz, tuvana, dilaver, server, hünerverler için bina eylemiştir. Buranın zemini siyah taş gibi, yağa bulanmış bir güreş meydanıdır. Bu tekke gerçi kagir değildir ama mamurdur. Birçok odaları, mutfağı, bahçesi vardır. Meydanında eski pehlivanların demirden yayları, okları, gürzleri ve çeşitli beğenilmiş kemankeş harbları, salkları, zerdeştleri ve mızrakları, kırkar ellişer okka gelen camus derilerinden kısbetleri ve nice elvan pehlivan aletleri er meydanında asılıdır. Bu pehlivanlar dergahı Ali Paşa çarşısı yakınında, Balıkpazarı kapısının iç yüzünde güreşçiler tekkesidir.” şeklinde bilgiler vermektedir.
Zaman içerisinde harap olan tekke H.1308/M.1890 yılının ilk ayında yeniden yaptırılmıştır.(Ahmet Badi)
Bugün, Mithat Paşa Mahallesi, Kule Kapı Caddesinde Pehlivanlar Mezarlığı bulunmaktadır. Pehlivanlar tekkesinin burası olduğu düşünülmektedir.(Tekkenin inşaasına ilişkin bilgi ve belgeler sonucunda, Pehlivanlar Mezarlığı’nın tekke yeri olarak kabul edilmektedir.) Mezarlıkta; Pehlivan Cemalettin, Ali Efendi, Mehmed Ağa ve kimliği belirlenemeyen bir kişiye ait mezarlar yer almaktadır. (Mezar taşlarının okunması için Sayın, Fuat Günel’e çok teşekkür ederim.)
(214) Yapının bulunduğu yer, eski tarihli bazı kaynaklarda, Metropolit Mahallesi Kale Kapısı Caddesi No;33 olarak geçmektedir.Bkz. Ahmet Badi, a.g.e.,s.100; Ratip Kazancıgil, a.g.e.,1992,s.209-211.
Sayfa:75-76 EDİRNE TEKKELERİ – N.Çiçek AKÇIL

Pin It on Pinterest