Edirnenin Fethi

Küçük bir şehir olan ve günümüzde “Kaleiçi” denilen sınırla çevrili bölgeden ibaret olan Edirne, Balkanlara geçip orada tutunmak ve hakimiyet kurmak için stratejik önemi haiz olan bir şehirdi. Bizans İmparatorluğu’na…

Detaylar »

Ayşe Kavillioğlu Osmanlı'da Hukuk Sistemi ve Hükümler;Edirne ile ilgili hüküm örnekleri

Osmanlı Türkçesi belgeleri günümüz alfabesine aktaran; Ayşe Kavillioğlu’na bu güzel çalışması için çok teşekkür eder,Edirne Tarihine katkılarının devamlı olmasını dileriz.. Belgelerin fotoğraflarını isteyen araştırmacılara istedikleri belge gönderilecektir… OSMANLI HUKUK SİSTEMİ…

Detaylar »

Balkan Harbi öncesi Bulgarların Müslümanlara yaptığı vahşetler, Yılmaz Akçaalan

Yılmaz Akçaalan Balkan Harbi öncesi Bulgarların Müslümanlara yaptığı vahşetler; Alem-i İslâm Bulgar Vahşetleri İslâmiyetin Enzâr-ı Basîretine ve Alem-i İnsâniyetin ve Medeniyetin Nazar-ı Dikkâtine İstanbul-1328 (M. 1912) Bulgar Vahşeti Bulgarlar tarafından…

Detaylar »

KIRKPINAR BAŞPEHLİVANLARI Ömer Kır

Cumhuriyet Sonrası KIRKPINAR BAŞPEHLİVANLARI; Ömer Kır

Detaylar »

Süle Çelebi Camii Haziresinde bir mezar taşı;Yılmaz Akçaalan

Süle Çelebi Camii Haziresinde bir mezar taşı; Günümüz alfabesine aktaran; Yılmaz Akçaalan El-Fâtihâ İBRETLE GEL NAZAR KIL BU MEZARIM TAŞINA, Kimseler bilmez bu hâli gelmeyince başına, Merhûm ve mağfûrun leh…

Detaylar »

653. Tarihi Kırkpınar Güreşleri Konser Programı

653. Tarihi Kırkpınar Güreşleri Konser Programı 18 HAZİRAN 2014 ÇARŞAMBA SAAT 21:00 Sarayiçi Konser Alanı – BURCU GÜNEŞ   19 HAZİRAN 2014 PERŞEMBE SAAT 21:00 Sarayiçi Konser Alanı – NADİDE SULTAN  …

Detaylar »

Edirne Eski Fotografları

Detaylar »

Edirne Mevlevihanesinde Mezar Taşı Yılmaz Akçaalan

Yılmaz Akçaalan Hû Bu âlem külli mahv olur hemân, bâkî kalur Allah Edirne Mevlevihânesi postnişîni Merhûm Agâh Ali Eşref Dede Efendi halîlesi merhûme Emine Şefîka Hanım Ruhiçün El Fâtihâ 1325-(…

Detaylar »

1908/1909 Yılı Edirne Belediye Meclisi ve Kasım Yolageldili

Günümüz alfabesine aktaran;Zeki Özkan Edirne Vilayet-i Osmaniyesinin bir meclis-i umumisi Bugün artık bizim olmayan felaket-dide Edirne Vilayetinin 1326 (1908/1909) senesi Şubat’ında içtima etmiş olan ilk meclis-i umumisi ….. ve bu…

Detaylar »

Edirne Tabyaları Yılmaz Akçaalan

Günümüz Harflerine Aktaran; Yılmaz Akçaalan Edirne 1310 (1892 M.) Yılına ait Salnâmeden… İstihkâmât Edirne şehrinin cevânib-i erbaasında 23 istihkam mevcuddur. Bunlardan bazısının mes’ele-i zaileden bir sene evvel inşaasına ibtidar olunmuş…

Detaylar »

Pin It on Pinterest