Edirne Tarihinde bu gün; 11 Temmuz

S.N. Tarih Konu
1 H:1101 şevval Perşembe-M:1689 Temmuz 13 SADRAZAMIN BELGRADA HAREKETİ
Türü H:1101 şevval Perşembe-M:1689 Temmuz 13
Notlar Köprülü zade Fazıl Mustafa paşa düşmandan öç alma amacıyla Edirneden hareket etti ve H:1102-M:1690 tarihinde Belgradı zaptetti.
2 H: 17 Şevval cum’a 1102-M:Temmuz 1691 ŞEHZADE AHMED İN EDİRNEDE TAHTA GEÇMESİ
Türü H: 17 Şevval cum’a 1102-M:Temmuz 1691
Notlar Edirnede Şehzade Ahmede, Şeyh-ül islam Feyzullah ve nişancı Elmas Mehmet paşa ve tüm devlet büyükleri sarayda biat etmişler ve eski camide Nasip efendi tarafından II Ahmet adı ile kılıç kuşatılması.
3 H:1105-M:6 Temmuz 1693 Pazar ertesi SERDAR IN BELGRADA HAREKETİ
Türü H:1105-M:6 Temmuz 1693 Pazar ertesi
Notlar Belgradın muhasaradan kurtulması için Serdar-ı Ekrem ve Vezir-i azam Bozoklu Mustafa paşa Edirneden Belgrat yönüne hareket etmiştir.
4 H:Rebiul evvel 1115-M:1703 Temmuz III.MUSTAFANIN TAHTAN İNDİRİLİŞİ
Türü H:Rebiul evvel 1115-M:1703 Temmuz
Notlar Rami paşa tarafından yönetilen askeri ayaklanma sonunda İstanbul yeniçeri zorbalarının Edirneye gelip 6 rebiul ahirde namazgah ovasında toplanıp II.Sultan Mustafanın tahtını III.Sultan Ahmede bırakması.
5 H:Recep 1125-M:1713 Temmuz  
Türü H:Recep 1125-M:1713 Temmuz
Notlar İsveç kralı Demirbaş şarl’ın Dimetokadan Edirneye gelerek bir süre Demirtaş kasrında ve nehir üzerinden bir kayık ile saraya gelerek bir hafta kum kasrında kalması.
6 H:1159 Recep-M:1746 Temmuz TEKGE YANMASI
Türü H:1159 Recep-M:1746 Temmuz
Notlar Büyük yangında Kadirihane tekgesinin yanması.
7 H:14 Recep 1159-M:1746 Temmuz YANGIN
Türü H:14 Recep 1159-M:1746 Temmuz
Notlar Edirnede 7 saat süren yangında otuz kadar mahallenin yanması,eski cami ve cami’in üst kat mahfellerinin yanması.
8 H:1159 Recep 14 cum’a-M:1746 Temmuz BÜYÜK YANGIN
Türü H:1159 Recep 14 cum’a-M:1746 Temmuz
Notlar Gece üç Şerefeli yakınındaki bir dükkandan çıkan yangın iki kola ayrılıp bir kol sepetcileri ve ağaç pazarını ve kale bedeni dışındaki dükkanları yakarak, kitapçılar,abacılarbaşı, saraçhane ve batpazarından zindan altına oradan da kağacıları yakarak Abdullah hamamından kanlı pınarda son buldu. öbür kol da üç Şerefeliden yazıcılar ve mücellitleri ve un kapanı ve bedesten etrafını yakarak yemişçiler sokağıyla yedi yol ağzından kadirhaneye, oradan sultan cami’i yanında kara Mustafa paşa sarayını yakarak kanlı pınardaki kolla birleşdi. Bu hudut içinde bulunan ahşap ve taş yapıların (eski cami dahil) tümü yandı. örfi ağa tarihinde geniş ayrıntılı yazılmışdır.
9 H:Ramazan 1164-M:1750 Temmuz DEPREM
Türü H:Ramazan 1164-M:1750 Temmuz
Notlar Şiddetli deprem, pek çok tarihi bina ve anıtların kısmen veya tamamen harab olması.
10 H:1165 Remezan 19 Temmuz pazar gecesi-M:1751 Ekim İFTARDAN SONRA BÜYÜK DEPREM
Türü H:1165 Remezan 19 Temmuz pazar gecesi-M:1751 Ekim
Notlar Şehrin batı yönünden tozlu topraklı bir duman yükseldi. Gün doğuşuna benzer bir aydınlık görüldü, ansızın bir sarsıntı olup yeryüzü deniz gibi dalgalandı. Bütün binalar titredi minareler secdeye yattı ve herbiri selviler gibi sallandı,bir çok cami kubbeleri yuvarlak taneler gibi dağılıp toprağa karıştı. O gece sabaha kadar binlerce sarsıntı olup yer altından top sesi gibi korkunç sesler geldi ve yer yüzü parça parça oldu. Mevsim yaz olduğu için herkes bağ ve bahçelerinde iftar etmekte olduğundan fazla can kaybı olmadı. Gece ve gündüz 14 ay süreyle 30 dan fazla deprem oldu. Sonra yavaş yavaş sakinleşdi. Ayrıntılar örfi ağa tarihinde.

kaynak;Trakya Üniversitesi Kütüphanesi

Pin It on Pinterest