EDİRNE VİLAYETİ ZİRAAT MÜFETTİŞİ REŞİD BEY’İN ERMENİ MESELESİ HAKKINDA HAZIRLADIĞI RAPOR

Murat D.Tosun; Aşağıda bulunan belge Edirne’de görev yapan bir ziraat müfettişi Ermeni olaylarının gidişatı hakkında hazırlamış olduğu bir rapordur. Reşit Bey’in asli mesleği ziraat olsa da memleket meselelerine hâkimiyeti oldukça…

Detaylar »

Edirne kentsel dönüşüm projesi

https://www.youtube.com/watch?v=w0_SONLMpl0#t=40

Detaylar »

Edirne Darül Eytam öğrencileri

Zeki Özkan  Edirne’de Darül Eytam-ı şüheda müessesesinde Evlad-ı şühedadan bir grubEdirne’nin yareleri nasıl iltiyam bulacak?

Detaylar »

Enver Paşa tarafından açılan Darül Eytam öğrencileri ve Edirne valisi Hacı Adil Bey.

Zeki Özkan  Edirne’de Harbiyye Nazırı Enver Paşa tarafından te’sis olunan “Darül Eytam-ı Şüheda” ile evlad-ı şüheda müessesesinde: Hey’et-i İdare ve talimiyye..  1-Darül Eytam Mekteb Komisyonu Reisi Vali Hacı Adil Bey,…

Detaylar »

Sarayiçinde Balkan Savaşını anma

  Zeki Özkan  Edirne’nin yevm-i sükûtunda Edirne sunuf-ı münevveresinin icrâ ettiği tezâhürata ait intibâattan. 13 mart 1330

Detaylar »

Edirne mekteb-i sultani talebesi saray içinde Balkan savaşını anıyor

Yılmaz Akçaalan  Edirne’nin devre-i sükutunda o yad-ı nükûbe-i hazîn ile kalb edenler arasında : Edirne mekteb-i sultanî talebesi     Alt tarafta küçük yazılar:  Zeki Özkan  Martın on üçü bir yevm-i meş’um…

Detaylar »

Yılmaz Akçaalan Edirne Sarayiçinde icra olunan tezâhürat esnâsında Edirne mekatib-i ibtidâiye talebesi ve muallimleri.

  Yılmaz Akçaalan; Edirne Sarayiçinde icra olunan tezâhürat esnâsında Edirne mekatib-i ibtidâiye talebesi ve muallimleri.

Detaylar »

Hakan Akıncı'nın Kaleminden; SULTAN II. BAYEZİD KÜLLİYESİ (1484-1488)

Edirne İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu İletisidir; Hakan Akıncı’nın Kaleminden; SULTAN II. BAYEZİD KÜLLİYESİ (1484-1488)             Edirne, 1361 yılında Osmanlı Devleti’nin payitahtı olmasıyla beraber büyük bir kültürel atılım içerisine…

Detaylar »

Edirne Mekteb-i İdadisi Muhammed Şakir oğlu Feyzi Beyin Mezar taşı,Yılmaz Akçaalan

Yılmaz Akçaalan‎  Fâtiha Edirne Mekteb-i İdâdîsi Şakirdânından iken Tunca Nehrinde garîkan dâr-ül-bekâ  Eden Âsitaneli Feyzi Bey bin Muhammed Şakir Bey rûhîçün 1281 (Milâdi : 1864-1865)

Detaylar »

Trakyada Rum Doktorlar ve Tıp,Edirne deki Rum Doktor İsimleri

Edirne’de 1920 yılında toplam 49.170 Rum nüfusun olduğu,ticari kitaplardan toplanan Rum doktorların isim listesi aşağıdadır.. The book:  Kirkoudis Toeodoros, Doctors and medicine at Thrace, Alexandoupolis, 2005.   Doctor’ names in Adrianoupolis, according…

Detaylar »

Pin It on Pinterest