YIL 1909 İttihat ve Terakki mensubu Edirne mebusu Haşim Bey

YIL 1909. İttihat ve Terakki mensubu Edirne mebusu
Haşim Bey, ağustos ayında Girit’te Rumlar tarafından hunharca öldürülen Osman Efendi (Koraşaki) ile Hüseyin Ağa (Subaşaki) adlı iki Türkün naaşlarını kartpostal yaptırıp devlet erkânına gönderdi.
Mesajı açıktı: Girit elden gidiyor!
Edirne’nin fethinden sonra İmparatorluk olan Osmanlı döneminden Cumhuriyet’in kuruluşuna kadar Edirne’de yaşayanlar Devletin sorunlarına kayıtsız kalmadılar,bir çok örgüt kurarak Devletin devamı için çalıştılar..Türk ve Dünya tarihinde Ediren’mizin çok ayrı ve önemli bir yeri vardır..

Girit0011

Pin It on Pinterest