Edirne mekteb-i sultani talebesi saray içinde Balkan savaşını anıyor

sarayiçi2

  •  Edirne’nin devre-i sükutunda o yad-ı nükûbe-i hazîn ile kalb edenler arasında :
    Edirne mekteb-i sultanî talebesi
  •   Alt tarafta küçük yazılar:
    Martın on üçü bir yevm-i meş’um idi: Geçen sene Edirne o günde sükût etmişti. Bu seneki devresinde Edirne sunuf-ı münevveresi Sarayiçine giderek vatanperverâne tezahüratta bulunmuşlar ve bir milletin hem hayat-ı hasiyyesine, hem de hiss-i hayatına mi’yâr olan infial ve intikam duygularını tesbit, te’yid ve izhar etmişlerdir. Bu sahifedeki resimler o tezahüratın safahat-ı muhtelifesini gösteriyor. Osmanlı sancakları arasında görülen beyaz bayrağın üzerinde “İntikâm”, “Edirne’nin sükût ettiği kara gün 13 Mart 1329 “, “İntibah” sözleri yazılıdır.
    SÜKUT-I MENHUSUN DEVRE-İ SENEVİYESİNDE EDİRNE

Pin It on Pinterest