Enver Paşa tarafından açılan Darül Eytam öğrencileri ve Edirne valisi Hacı Adil Bey.

hacı adil bey
Zeki Özkan 
Edirne’de Harbiyye Nazırı Enver Paşa tarafından te’sis olunan “Darül Eytam-ı Şüheda” ile evlad-ı şüheda müessesesinde: Hey’et-i İdare ve talimiyye..
 1-Darül Eytam Mekteb Komisyonu Reisi Vali Hacı Adil Bey, 2-Reis-i sâni Maarif Müdiri Galib Bahtiyar Bey, 3-Komisyon azasından Muhacirin İdaresi Müdiri İbrahim Efendi, 4-Komisyon azasından Mekteb-i Sultânî Dahiliye Müdiri Mahir Bey, 5-Komisyon azasından A’şâr Memuru Kazım Efendi, 6-Darül Eytam Muallim-i evveli Hamdi Efendi, 7-Muallim-i sâni Ali Efendi, 8-Vekil-i Harc İbrahim Çavuş
 
 
 
 

Pin It on Pinterest