Ekrem Demiray'ın kabri

Eski Belediye Başkanlarımızdan Ekrem Demiray’ın kabri,kadri kıymeti bilinmeyen Edirne Milli mücadele tarihimizin kahramanlarından “Trakyalı Ekrem” İki defa Edirne Belediye Başkanlığı ve Edirne Milletvekilliği yapmıştır,Mustafa Kemal’in dava arkadaşıdır..  

Detaylar »

İlhan Koman Evi

İlhan Koman’ın doğduğu eve ait , Gülçin Küçükkaya nın araştırması. Yayın ilkelerimiz gereği bu çalışmayı Orjinal linki üzerinden paylaşıyoruz. Alttaki Linki Tıklayıp İlhan Koman’ın doğduğu eve ait , Gülçin Küçükkaya’nın araştırmasını görebilirsiniz. http://dergi.mo.org.tr/dergiler/4/296/4187.pdf

Detaylar »

Balkan savaşında ölen subay sayısı

Tercüman-ı Hakikat 13 Mart sene 1330- 13 Nisan Efrenci sene 1913 Bulgarların zâyiatı Bulgar gazetelerinin beyanına göre birinci ve ikinci Balkan muharebelerinde Bulgar ordusundan on altısı miralay, sekizi kaimmakam, otuz…

Detaylar »

Tümülüs Nedir ?

Tümülüs (tr:Höyük veya Kurgan) Latince bir sözcük olup (çoğulu tümüli), bir mezar ya da mezarlık içeren, toprak yığılarak oluşturulmuş tepeciklere verilen addır. Höyük ve kurgan (Orta Asya’da) da denilen tümülüs yapma geleneğine sahip ulusların…

Detaylar »

Necmettin Sahir Sılan

Necmettin Sahir Sılan (d. 1896, Edirne) – (ö. 22 Ağustos 1992), Türk siyasetçi. Ankara Adliye Hukuk Mektebi mezunudur. Meclis-i Mebusan ve Ayan Meclisi Zabıt Katipliği, TBMM Evrak ve Tahrirat Müdürlüğü, Başvekâlet Husûsî Kalem Müdürlüğü, Ergani Bakır Madeni Şirketi Komiserliği, Üsküdar-Kadıköy ve Havalisi Halk…

Detaylar »

Mustafa Kemal'den Edirne'de Birinci Kolordu Kumandanlığına telgraf

Şifre telgraf  16 Mart [13]36 Edirne’de Birinci Kolordu Kumandanlığına Bulgar gazeteleri neşriyatından olduğu, Trakya müdafaa-yı hukuk riyasetinden bildirilen malumat meyanında, Rauf Bey serbest bırakılmadığı ve İstanbul tahliye edilmediği takdirde, Anadoludaki bilumum Hristiyanların…

Detaylar »

Edirne SWETİ GEORGE BULGAR KİLİSESİ

SWETİ GEORGE BULGAR KİLİSESİ: Sweti George… Saint George… Yorgi… Aziz Yorgi… Aya Yorgi… Cercis… Bazı kaynaklara göre büyük bir velî bazılarına göre de büyük bir nebîdir, Kralın kızını ejderden kurtaran…

Detaylar »

İsmail ağa Mescidi

Detaylar »

YIL 1909 İttihat ve Terakki mensubu Edirne mebusu Haşim Bey

YIL 1909. İttihat ve Terakki mensubu Edirne mebusu Haşim Bey, ağustos ayında Girit’te Rumlar tarafından hunharca öldürülen Osman Efendi (Koraşaki) ile Hüseyin Ağa (Subaşaki) adlı iki Türkün naaşlarını kartpostal yaptırıp…

Detaylar »

Edirne Tarihi fotoğrafları,Semih Diren

https://www.youtube.com/watch?v=zmvyBCzWjbw

Detaylar »

Pin It on Pinterest