Mericin Karşı Kıyısı Gözde Bulut

Şimdi şiir zamanı.. Mericin Karşı Kıyısı Yanık bir nefes geçer,  Dokuz boğumlu gırtlağından ney’in. Dokuz sokak gezer de, On dokuzunda bir dertli geline rastlar Meriç köprüsünde. Avuçlarında ney’in nefesinden yanık…

Detaylar »

Mehmet Altay Gökbilgin ile Rektörlük Ziyareti

28 Ekim 2014 günü ABD’den gelen misafirimiz Mehmet Altay Gökbilgin (Edirne Paşa Livası yazarı Prof.M.tayyib Gökbilgin hocamızın oğlu) Prf.Dr.Ahmet Günşen,Rıdvan Canım,Veysi Akın,Recep Duymaz,Hakan HakaN Akıncı,Yılmaz Yılmaz Akçaalan,Halil Yağcı ile Sayın…

Detaylar »

Rum Metropolitin 1922 de Edirne den götürdüğü İncil.

Çeviri; ‘Abdülhalim Dede Karaağaçlı Katolik papazının eline geçen ve Doğu Trakya’dan gelen eldeki kutsal İncil, onun tarafından Genel Vali temsilcisi sayın Periklis Mavrudis’e teslim edilmiştir ve o da bunu Gümülcine’deki…

Detaylar »

Şehit Asım

Kaynak; Levent Çavuş

Detaylar »

1910 Askeri Manevralarda Edirne

Yılmaz Akçaalan; Topçu Kıl’a(Kaleler) Kumandanı Mehmed Ali Paşa- Süvari Kumandanı Hilmi Paşa-Edirne Kal’a Kumandanı Zeki Paşa- Redif Kumandanlarından Ali Paşa- Erkan-ı Harbiye binbaşısı Sabri Bey İkinci ordu Manevralarından – Askeri…

Detaylar »

BAYRAMI KÖYE GÖTÜRENLER , KEMAL/ Edirne’de Muallim

Mehmet Kadri Sümer BAYRAMI KÖYE GÖTÜRENLER (*) KEMAL/ Edirne’de Muallim (**) , (***) Büyük Bayram’dan bir gün evvel 28.10.1933 Cumartesi sabahı saat sekizde Edirne’den hareket ettik. Kafile, Muallim Mektebi talebelerinden…

Detaylar »

Uzunköprü (II.Murat köprüsü) üzerindeki hayvan figürleri.

ileten;Levent Çavuş‎ Uzunköprü (II.Murat köprüsü) üzerindeki hayvan figürleri. kaynak: Osmanlı Beyliği Mimarisinde Taş Süsleme-Yıldıray ÖZBEK

Detaylar »

Edirne Sarıcapaşa Camii Haziresinden bir mezar taşı,Yılmaz Akçaalan

Yılmaz Akçaalan; Edirne Sarıcapaşa Camii Haziresinden : Hüvelbâkî Ser Bevvâbîn Dergâh-ı Âlîden Edirne Eşrâf-ı hanedânından Merhûm ve Mağfûrun leh Kürd Zâde El-Hac Muhammed Ağa Ruhiçün rızâen Lillahi Teâlâ El-Fâtiha Sene:…

Detaylar »

17 MART 1694'TEN 18 MART 1915'E VEYA MONDROS'TA ATILAN İMZA, Yılmaz Akçaalan

Bilgiyi ileten;Yılmaz Akçaalan Kaynak : (Kutbu’l-Ârifîn, Gavsu’l-Vâsilîn Mürşid-i Kâmil El-Hâc AHMED AMÎŞ EFENDİ Kaddesellâhü sırrahu’l azîz (1807 – 20 Şaban 1338-9 Mayıs 1920) Hazırlayan : İhramcızâde Hacı İsmail Hakkı ALTUNTAŞ…

Detaylar »

BİR ZAMANLAR "EDİRNE ESNAFI" Mehmet Vehbi Dervişoğlu

Mehmet Vehbi Dervişoğlu BİR ZAMANLAR “EDİRNE ESNAFI” Fatih Sultan Mehmet Han İstanbul’u fethetme plânları yapıyordu. Daha henüz 21 yaşında bulunan hükümdar, İstanbul’un fethine girişmeden önce, halkını imtihan etmek istemişti. Sabahın…

Detaylar »

Pin It on Pinterest