Trakya Paşaelinin 09 Mayıs 1920 Selimiye Büyük Mitingi


09 mayıs 1336 pazar(1920)
yunanistanın trakyayı işgalini protesto etmek ve hakikat-ı aciliyetin halka ilanı ve ilan eylemek için sultan selim camii şerifinde halka iblag ve ilan- akd olunan büyük miting.
(sabık kolordu kumandanı miralay cafer tayyar bey irad-ı nutk eder iken)
Arif Şevket bey klişesinden müstansih
Cafer beyin solundaki zevattan ilerideki eşrafdan belediye reisi şevket bey ve sağ tarafındaki büyük hacı İbrahim beydir.
Günümüz alfabesine aktaran,Şems-i Kimyâ,Yılmaz yıldırıan,İnci Abaroğlu,Zeki Özkan
fotoğraf kaynak : Cem Altınel

 

09 Mayıs 1920 Büyük Selimiye Mitingi
09 Mayıs 1920 Büyük Selimiye MitingiPin It on Pinterest