Taşodalar,Cengiz Bulut


Bu yazı Edirne İl Kültür ve Turizm Müdürü Sayın AHMET HACIOGLU’nun isteği üzerine tarafımdan yazılmıştır.Sayın Ahmet Hacıoğlu her hafta Edirne’mizin bir değerini tanıtmak amacı ile bu güzel çalışmayı yapmaktadır.
Taşodalar:
    Taşodalar; Selimiye Camii Arkasında Saray Hamamı yanındadır. I. Murad döneminde Kavak Meydanı denilen alana inşa edilen Saray-ı Atik, daha sonraları Yıldırım Beyazıd, Fetret Devri, Çelebi Mehmed ve II. Murat dönemlerinde genişletilerek büyük bir alana yayılmıştı. Sultan Selim Camii’nden (Selimiye Camii) başlayarak II. Murat Camii (Muradiye) ve Mevlevihane’sine kadar genişleyen Edirne’deki Osmanlı’nın bu ilk Saray’ında 1432 yılının 29 Mart’ında II. Mehmed (Fatih)’in doğumunu;  Tacüttevarih (cilt I. s. 344’de) 833 Recebin 7’si Cumartesi günü “BAĞ-İ MURAD’TA GÜL-Ü MUHAMMEDİ açıldı” diye yazar. NEŞRİ Tarihi de olayın aynı tarihlerde olduğunu söyler, 1440 lı yıllara kadar kullanılan bu saray II. Murad’ın Saray-ı Cedidi inşa ettirmeye başlaması ile atıl kalmış, yüzlerce yıl farklı amaçlarla kullanıldıktan sonra, günümüze ancak Saray Hamamı ve Taşodalar kalmıştır.
    Rivayetlere göre Taşodalar ’da Eski Sarayın konaklarından biridir. Müzik öğretmeni Rahmetli Necati Seçkin kitaplarında Taşodalar ‘da II. Mehmed (Fatih) ’in Sütannesi Ümmü Gülsüm Daye Hatunun oturduğunu yazar, II. Mehmed ’in Saray-ı Cedid’te yapılan sünnet düğününe de Taşodalar’dan büyük bir alay ile götürüldüğünü okuruz.
  Taşodalar’ın Yüzlerce yıldır aynı isimle anıldığını Osmanlı Devlet arşivlerinde bulunan 1690 yılına ait bir belgeden biliyoruz, bu belgede Taşodalar’da yaşayan bir hanımefendinin mal varlığının dökümü bulunmaktadır. 
   Edirne Halkevi’nin 09 Nisan 1936 da Mimar Sinan anma gününde Okullara dağıttığı bir belgede, Edirne’de Mimar Sinan eserleri arasında Taşodalar’ı da görürüz, Rivayete göre Koca Sinan Selimiye Camii’ni inşa etmeye başladığında Camii inşaatında çalışacak Mimar ve Ustaların barınmaları için Taşodalar’ı inşa etmiştir.
    Günümüzde Taşodalar;
   Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün mülkiyetinde bulunan Taşodalar; özel sektöre kiralanarak 2006’dan beri Hotel, Restaurant, Düğün Salonu, Çay Bahçesi olarak Edirne’ye Kültür, Turizm ve Tarih turuna gelenlere hizmet vermeye başlamıştır.
Cengiz Bulut’un kaleminden…
 

Pin It on Pinterest