Alman Kızılhaçı Balkan Savaşında Edirne'de

alman
Günümüz alfabesine aktaran;Yılmaz Akçaalan
Alman salib-i ahmerinin Edirne’deki hatıra-i faaliyeti
Edirne’de bütün muhasara müddetince ifa-yı hizmet etmiş olan bu hey’et, mekteb-i tıbbiye-i askeriye hey’eti tedrisiyesinden tabib kol ağası Ahmed Sabri Beyin iştirakiyle vukuu bulan faaliyetinin yadigarı olmak üzere şu resmi çıkartmıştı. Resimde mecruhîne muavenet eden Alman madmazelleri de görülmektedir.
Tarihimize ve kahramanlarımıza karşı lir vazife-i tahatturumuz vardır
(Geçmiş vakayiin yeni ele geçen hatıralarından)

Pin It on Pinterest