17 MART 1694'TEN 18 MART 1915'E VEYA MONDROS'TA ATILAN İMZA, Yılmaz Akçaalan

Bilgiyi ileten;Yılmaz Akçaalan
Kaynak :
(Kutbu’l-Ârifîn, Gavsu’l-Vâsilîn
Mürşid-i Kâmil El-Hâc
AHMED AMÎŞ EFENDİ
Kaddesellâhü sırrahu’l azîz (1807 – 20 Şaban 1338-9 Mayıs 1920)
Hazırlayan : İhramcızâde Hacı İsmail Hakkı ALTUNTAŞ
Adlı eserden :
17 MART 1694’TEN 18 MART 1915’E VEYA MONDROS’TA ATILAN İMZA
Bu başlığı şöyle de atabiliriz: 17 Mart 1694’ten 18 Mart 1915’e veya ayağı bukağılı bir erenin 30 Ekim 1918’ de Mondros’ta attırdığı imza.
XVII. asrın sonlarındayız.
Devir İkinci Ahmed devridir. Hazret-i Niyazi’nin iş başında bulunan hainleri Padişaha tek tek bildireceği şayiası, devlet adamları arasında, özellikle de Kâdızâdelilerden Vânî-i Cânî lakaplı Mehmed Efendi’de telaş uyandırır. Sadrazam Bozoklu Mustafa Paşa, Mısrî Efendinin duasını almak isteyen ve sonra sefere çıkılmasını
münâsip gören Sultân II. Ahmed’i, bu zât geldiği takdir-de büyük bir fitne zuhur edeceği yolundaki telkinleriyle fikrinden vazgeçirir.
Hazret-i Pîr, 30 Haziran 1693 Salı günü Edirne’ye ge-lip va’z etmek üzere Selimiye Camiine indiği zaman, halk caminin etrafını doldurmuş kalabalıktan içeriye girilemez olmuştur. Bu durumu gören Sadrazam, Niyâzî-i Mısrî’nin eğer derhâl tutuklanıp sürgün edilmezse büyük bir karışıklık çıkacağını padişaha telkin eder; Mısrî’nin Limni’ye sürgünü hususunda bir ferman alır. Bunun üzerine Hazret-i Mısrî tekrar Limni’ye sürülür (1693). Hazret-i Pîr bu sefer incinmiştir ve giderken:
“OSMANLI’NIN İNKIRAZI (ÇÖKÜŞÜ) İÇİN DÖRDÜNCÜ KAT SEMÂYA BİR KAZIK ÇAKTIM. BU KAZIĞI BENDEN BAŞKA KİMSE ÇIKARAMAZ.”
der ve ayağındaki bukağı ile bir koçu arabaya bindirilip palas pandıras yola çıkarılır. Ve bir müddet sonra adada (17 Mart 1694) vefat eder.
Yıl 18 Mart 1915 İngiliz Agamemnon zırhlısı Çanakkale Boğazına girer ve Mecidiye tabyasına ölüm kusar; ancak Çanakkale’yi geçemez. İsabet alıp geri çekilir.
Birinci Dünyâ Savaşı sonunda ateşkes isteyen Osmanlı Devleti ile İtilaf Devletleri arasında 30 Ekim 1918 yılında Limni Adasında Niyâzî-i Mısrî’nin gömüldüğü yere bakan Mondros Limanında Agamemnon zırhlısında yapılan antlaşma ile Osmanlı’nın inkırazı (çöküşü) tescil edilir.

Pin It on Pinterest