Edirne'nin kurtuluşu Şiirler ile kutlandı

Detaylar »

İkinci Ordu Manevralarından 24 Haziran 1325

İkinci Ordu Manevralarından – Meriç nehri üzerinde köprü vazı (24 Haziran 1325) Günümüz alfabesine aktaran; Yılmaz Akçaalan

Detaylar »

İkinci Ordu Manevraları 24 Haziran 1325

İkinci Ordu Manevralarından- Piyade asâkirinin geçid resmi (24 Haziran 1325) günümüz alfabesine aktaran; Yılmaz Akçaalan

Detaylar »

1913 Edirne Hatarısı

Günümüz alfabesine aktaran;Yılmaz Akçaalan 1913 Edirne Hatarısı- Erkan-ı Matbuat-ı Osmâniye Edirne’de seyahat kıyafetiyle : Hasan Bedreddin Bey (Sabah) Sağdan sola, sandalyede ve yerde oturanlar :…

Detaylar »

Edirne Halk Şairlerinden Salih Sulhi

Balkan Savaşında Bulgar ordusu çatalca’ya kadar gelmiş,İstanbul’un kapılarına dayanmıştı,Bulgar ordusu topçularının sesi İstanbul’da duyulmakta,paniğe neden olmaktadır,bu durumu gören Şair Salih Sulhi yazdığı bir destandaki dörtlükte Bulgar ordusunu ciddiye almıyordu. İsa’nın…

Detaylar »

Edirne adı ile ilgili bir etimoloji denemesi

Kazak-kırgız, Kalmuk-moğul epopelerinde kahramanların yayını, Başkurt lehcesinde ise umumiyetle bir nevi yay anlamını ifade eden e d r e n e kelimesinin menşei nedir? Profesör G. J. Ramstedt 1936 de neşrettiği “Kalmuk…

Detaylar »

At yarışları son posta 1937

kaynak;at yarışları son posta 1937

Detaylar »

Kaleiçi Konakları,Büyük Yangın öncesi,Arif Doğan Arşivi

    Günümüz alfabesine aktaran; Osman Nuri Mete  “Kaleiçi’nde Ayestafanos Mahallesi’nde bir sokak-Kaleiçi mahallatı (mahalleleri -) 1321 ve 1331 (1905 ve 1915- ) hariklerinden (yangınlarından-) mukaddem (önce-“) saçak saçağa inşa…

Detaylar »

Yılmaz Akçaalan;‎ Edirne Evleri…

Yılmaz Akçaalan‎ Edirne Evleri… Bu evler nice insanı ağırladı, sînesinde muhafaza etti. Bu evler komşuluk nedir bilirdi, komşunun hasta olduğunu da bilirdin; zorluklar içinde olduğunu da keşfederdin… Komşu kapımız vardı…

Detaylar »

Edirne HÜKÜMET KONAĞI

Bilgiyi ileten; Şener Kulalar HÜKÜMET KONAĞI Kıbrıslı Mehmet Paşa’nın Edirne Valiliği’nde bulunduğu sırada yeniden yaptırılmıştır. Kâgir, iki katta otuz beş oda ve bir kabul salonu, muntazam ve kusursuz bir harem…

Detaylar »

Pin It on Pinterest