Kaleiçi Konakları,Büyük Yangın öncesi,Arif Doğan Arşivi

10150778_674384872603085_636195191_n
Kaleiçi Konakları Büyük yangın öncesi.Arif Doğan Arşivi

 
 
Günümüz alfabesine aktaran;
Osman Nuri Mete
 “Kaleiçi’nde Ayestafanos Mahallesi’nde bir sokak-Kaleiçi mahallatı (mahalleleri -) 1321 ve 1331 (1905 ve 1915- ) hariklerinden (yangınlarından-) mukaddem (önce-“) saçak saçağa inşa olunmuş bir halde idiler.Bazı sokaklarından iki araba yan yana geçemez idi.resmini derc ettiğimiz sokak ise onlardan baki kalmış bir kısımdır.Bu tarz sokaklarda ihtiyar-ı ikamet (oturmayı seçmek-) Türkler’e Bizanslılar’dan intikal eylemiş mugayir-i hıfzı’s-sıhha (sağlığa aykırı) bir adettir. /Parantezler tarafımdan (ONM)

Pin It on Pinterest