Zeki Özkan, söyleşi Dünya Bülteni

Zeki Özkan, söyleşi 30 Aralık 2014, 18:31 Hayrabolu’da mahzun bir Gülşeni Tekkesi Ahilik ve fütüvvet kültürünün eserleri olan tekkeler tüm Osmanlı coğrafyasında, Anadolu’da; Trakya’da ve Balkanlarda da uzun yıllar ahaliye…

Detaylar »

Edirne Eski Belediye Başkanı, Trakya-Paşaili Cemiyeti Merkez Yönetim Kurulu üyelerinden Kasım Efendi’nin annesinin vefatı

Eski Belediye Başkanı, Trakya-Paşaili Cemiyeti Merkez Yönetim Kurulu üyelerinden Kasım Efendi’nin annesinin vefatı hakkında Paşaili gazetesinde yayınlanan vefat haberi. 1 Temmuz 1923 [Sadeleştirme] Paşaili Gazetesi,1. sene, sayı 35, 1 Temmuz…

Detaylar »

Edirne Vilayetine vekalet 1919

Günümüz Alfabesine aktaran; Yılmaz Yıldıran-Zeki Özkan EDİRNE VİLAYETİ , EDİRNE, İNGİLİZ MURAHHAS-I ASKERLİĞİNİN 9 TEŞRİN-İ EVVEL SENE 919 TARİH VE 4/102 NUMEROLU TAKRİRİ SURETİDİR DAHİLİYE NEZARET-İ CELİLESİ EMRİYLE VİLAYET VEKALETİNE…

Detaylar »

Edirne hânedânından İbiş Bey in mezar taşı

Günümüz alfabesine aktaran; Yılmaz Akçaalan Diriga yine bir ehl-i kerem azm-i bekâ etdi Edirne halkı matem kıldı bu hâl-i gam- efzâdan İderdi iktidâ hem-nâmı İbrahim-i zî-şana Dirig itmezdi cûd u…

Detaylar »

EDİRNE'NİN BÜYÜK SU TAŞKINLARI;Tarihinin Kaydettiği Büyük Taşkınlar:

İleti; Şener Kulalar EDİRNE’NİN BÜYÜK SU TAŞKINLARI;Tarihinin Kaydettiği Büyük Taşkınlar: Edirne’de nehir taşkınlarında bu yörenin sahibi ve sakinleri, bugün olduğu gibi, geçmiş dönemlerde de bir biri ardından çeşitli felaketlere, zararlara…

Detaylar »

Edirnede şiddetli kış yıl 1657

İleti; Şener Kulalar (H:1068-M:1657) TARİHİNDE EDİRNE’DE OLAN ŞİDDETLİ KIŞIN ANLATILMASI: ”Naima tarihinde anlatılanlar aşağıda alındığı gibidir.” ŞİDDETLİ KIŞ Tanrı’nın buyruğu ile bu sene Edirne’de fazlaca kar yağıp örneği görülmedik derecede…

Detaylar »

Edirne Dar’ül Hadis Camii

İlet;Ahmet Hacıoğlu Dar’ul Hadis Camii İmamı Sayın Mahmut Eroğlu ve Sayın Mustafa Hatipler ’in katkıları ile… Edirne Dar’ül Hadis Camii Bir Sultan, Bir Rüya, Bir Medrese ve Bir Camii… II….

Detaylar »

1963 kışı

MGM’nin ” İllerimize Ait İstatistiki Veriler ” bölümünde Edirne’nin en yüksek kar kalınlığı 50 cm olduğu ve tarihin de 01.02.1963 olduğu yazar… İşte o kışa ait bir fotoğraf Ferhunde Us…

Detaylar »

La Boz de Türkiye Gazetesinde Edirne -1949

Çeviri konusunda yardımlarını esirgemeyen Hemşehrimiz Nisso Kanetti’ye çok teşekkür ederiz.. La Boz de Türkiye Gazetesi * 1949 Edirne Musevi Cemaatinde Cemaat adına bir heyet Vali’ye ziyarette bulundu Şehre yeni bir…

Detaylar »

EDİRNELİ GENÇLER İÇİN BESTELENMİŞ MARŞ

Kaynak; Mehmet Kadri Sümer CUMHURİYET’İN l0. YIL KUTLAMALARI NEDENİYLE, O GÜNLERİN SEVİNCİNİ ve COŞKUSUNU YAŞAMAK ÜZERE ANKARA’YA GİDEN EDİRNELİ GENÇLER İÇİN BESTELENMİŞ MARŞ Söz yazarı ve bestecisini bilemediğimiz bu marş,…

Detaylar »

Pin It on Pinterest