Edirne Vilayetine vekalet 1919

Günümüz Alfabesine aktaran; Yılmaz Yıldıran-Zeki Özkan
EDİRNE VİLAYETİ , EDİRNE, İNGİLİZ MURAHHAS-I ASKERLİĞİNİN 9 TEŞRİN-İ EVVEL SENE 919 TARİH VE 4/102 NUMEROLU TAKRİRİ SURETİDİR DAHİLİYE NEZARET-İ CELİLESİ EMRİYLE VİLAYET VEKALETİNE TA’YİN BUYRULDUĞUNUZU MÜŞ’İR 8 TEŞRİN-İ EVVEL SENE 919 TARİH VE 803 NUMEROLI TAHRİRAT-I ‘ALİYYELERİ ‘AHZ OLINDI.HER NE KADAR ‘OSMANLILARIN HÜKUMETİNİN HUKUKINA Rİ’AYET İTMEK BİZCE MUKARRER İSE DE SÜKUN-I HUZUR-I ‘UMUMİYİ İHLAL İDECEK HER DÜRLÜ VAK’ADAN HÜKUMET-İ MAHALLİYE İLE KUVA-YI MİLLİYE MECLİSİNİ MES’UL TUTACAĞIMI İŞ’ARI VAZİFE BİLDİM.Sükûn ve huzur-ı umumiyi ihlal edecek ahvalin neticesi Vilayet-i mü’telifin kıtaâtı tarafından işgâl olunacaktır.
İhtirâmât-ı fâikamın lütfen kabul buyurulmasını temenni ederim.

10801878_1003332319680180_6987374764040697049_n

Pin It on Pinterest