Trakya Paşaeli Raporları, Arif Cemil Teşkilat-ı Mahsusa

indir
Yunanistan’ın Doğu Trakya’yı istila etmesi tehlikesini gören Edirne’liler Trakya Paşaeli namıyla bir cemiyet kurmuşlardı.Bu cemiyet Edirne eşrafından Şevket,Kasım (Yolageldili ) Avukat Şeref Bey’ler vesair kişilerden oluşuyordu..
Bu cemiyetin İstanbul delegeleri, Kasım (Yolageldili),Mebus Faik ve Galip Bahtiyar beylerden ibaretti,daha sonra Şükrü bey dahi bu kişilere katılmıştı.Trakya Paşaeli Cemiyeti’nin gayesi esas Edirne’nin eskisi gibi Osmanlı Devletinde kalmasıydı.
Batı Trakya Cumhuriyeti ise,Batı Trakya’nın Osmanlı Memleketine geçmesinin mümkün alamayacığını bildiğinden Batı ve Doğu Trakya’yı birleştirerek Serez’den Çatalca’ya kadar uzayan bir Trakya Muhtariyeti meydana getirmeyi ve bunu büyük devletlerden birisinin mandası altına koymaya çalışıyordu..
“Batı Trakya Fransızlar tarafından işgal edilince,Trakya Paşaeli Cemiyeti bir şeyler yapmak istemiştir.Batı Trakya’nın muhtariyetini temin ederek orada Yunanlılara karşı bir tampon bölge tesis etmek istemiş bu maksatla oraya giden “Faik,Şakir ve Galip Bahtiyar Bey’ler” bir şey yapmayı başaramayarak Edirne’ye dönmüşlerdir…
Haziran-temmuz 1920
Kaynak;
Teşkilat-ı Mahsusa
Arif Cemil
Sayfa-352

Pin It on Pinterest