Kamuoyunca Bilinmeyen Edirne Belediye Başkanı ŞERİF AKALIN, Mehmet AĞIRGAN

Kamuoyunca Bilinmeyen Edirne Belediye Başkanı
ŞERİF AKALIN
(18.2.1935-1936)
                                                                                  Mehmet AĞIRGAN*
 
            Edirne kamuoyunca resmi veya özel olarak kayıtlarda bulunmayan eski Edirne Belediye Başkanları’ndan “Şerif Akalın”ı halkımızın bilgisine sunmak istiyorum.
            Şerif Akalın, Selimiye Camiî eski müezzinlerinden Paşababaların Mustafa Efendi’nin oğludur. Kendisi emekli Kurmay Albay’dır.1 Kurtuluş Savaşı eski Kaymakamları’ndan ve yine eski İstanbul Polis Müdürleri’nden birisi olup, seçildiği günlerde devlette merkez memurluğu görevinde bulunan hemşehrilerimizdendi.2
            Şerif Akalın, göreve çağrıldığı o günlerde Edirne Belediye Başkanı Ekrem Demiray’ın (10.10.1930-18.2.1935) istifaen ayrılması üzerine Edirne Belediye Başkanlığı Meclisi’nin olağanüstü toplantısında seçimle iş başına getirildi.3 Yeni Belediye Başkanı Şerif Akalın, Karağaç İstasyonu’nda Vali Özdemir Günday ve eski Belediye Başkanı Ekrem Demiray tarafından karşılandı. Trakya Umum Müfettişliği ve vilayeti ziyaret ederek Edirne Belediye Başkanlığı’ndaki görevine başladı.4
            Görevine başladığı ilk günlerde Şerif Akalın, kendisiyle sohbete gelen Edirne Milli Gazete muhabirine yaptığı açıklamada; doğup büyüdüğü Edirne’de bulunmaktan onur duyduğunu ve zaman içinde çevreyi tanıdıktan sonra yasaların elverdiği oranda uygulamaya geçebileceğini belirtti.5
            Edirne merkez mahalle muhtarları ile bir toplantı düzenleyen Akalın; kentin temizliği ve yeni onay gören imar planlarının (1/500, 1/1000 ve 1/1200 ölçekli)6 uygulaması konusunda açıklamalarda bulundu.7
            O yıllarda Bulgaristan’dan yurdumuza gelen 744 nüfus göçmen grubunun ihtiyaçları karşılanarak yerleştirilmeye başlandı.8 Belediye Başkanlığı kentin çeşitli mahallelerinde bulunan isimsiz cadde ve sokaklara konulmak üzere numarataj levhaları için ihale işlemlerini başlattı.9 Edirne’ye o yıllarda son 3 gün içinde 278 nüfus yeni bir göçmen grubu daha geldi. Ayrıca, Romanya ile yapılan görüşmeler sonunda 8.000 nüfus göçmen için iki ülke arasında anlaşma sağlandı.10
            Trakya Umum Müfettişliği Genel Sekreterliği’ne vekaleten atanan Vehbi Demirel Karaağaç İstasyonu’nda törenle karşılandı. Demirel, mülki yetkililerden ve Şerif Akalın’dan kent hakkında detaylı bilgiler aldı.11 Bulgaristan’dan trenle ve kendi imkanları (At arabası-Kağnı) ile Türkiye’ye gelen göçmenlere yardım edildi.12
            Trakya ve Edirne’nin su kaynaklarını araştırmak ve Edirne İçme Suları tesisatının bir bölümünün kabulünü yapmak üzere kentimize gelen su mühendisi Sabri Bey araştırmalarını tamamladı. Belediye Başkanı Şerif Akalın ile yaptığı görüşmeler sonunda Edirne Su Tesisatı yollarındaki bakımsızlığın onarılması ve suyun şehre salimen getirilebilmesinin temini hususunda yeni bir bütçenin oluşturulması gerektiğini de kamuoyuna açıkladı.13
            Edirne ve Yöresi Eski Eserleri Sevenler Kurumu kurularak, Genel Kurul üyeleri tarafından Yönetim Kurulu oluşturuldu. Kurum Başkanlığı’na, Edirne Belediye Başkanı Şerif Akalın (77. kurucu üyeden 11. sırada yer alıyordu) getirildi. As Başkanlığa öğretmen Osman Nuri Peremeci, sekreterliğine Baro Başkanı Hayrettin Belli ve saymanlığa da Vakıflar Müdürü Esat Serezli seçildiler. Edirne eski eserlerinin korunması konusunda hizmetler verecek kurum, mahalli ve mülki yetkililerin desteğinde çalışmalarına başladı.14 Eski Eserleri Sevenler Kurumu; Rüstempaşa ve Ekmekçioğlu Hanları ile Sokullu Hamamı’nın kubbelerinde kök-budak salmış ağaç ve otların temizlenmesi için çalışmaları başlattı. O günlerde Milli Emlak Müdürlüğü tarafından satışa çıkarılan Devecihanı ile ilgili olarak icra işleminin durdurulması için gerekli yazışmaları yaparken, eski eserlerin tespiti konusunda Tayyare Cemiyeti (Türk Hava Kurumu) Trakya Direktörü Ekrem Demiray ile öğretmen Osman Nuri Peremeci’nin başkanlıkları altında iki ayrı komisyonun kurulmasına ve kuruma ait tüzüğün bastırılıp ilgililere dağıtılmasına karar verildi.15 Rüstempaşa ve Ekmekçioğlu Hanları ile Sokullu Hamamı temizlik işleri bitirilip, Bayezit Semti’ndeki anıtlarla Arasta Hanı temizliğine de devam edildi.16
                Edirne’nin imarı ile ilgili olarak yapılan görüşmeler sonunda plana göre bugünkü Edirne Ziraat Bankası’nın yeri belirlendi. Üç Şerefeli, Selimiye ve Gazimihal Camiîleri’nin onarımları yanında Cumhuriyet Meydanı (Üç Şerefeli Camiî önü bugünkü Meydan Cafe’nin bulunduğu park) adı ile anılan parkın yaptırılması onaylandı. Ayrıca, o günlerin Bölge Valiliği görevini üstlenen Trakya Umum Müfettişliği’ne bir bina (eski Göğüs Hastalıkları Hastanesi bugünkü Dializ Merkezi) yaptırılması planlandı. Eski Eserleri Sevenler Kurumu, şehrimizdeki tarihi anıtlara tanıtım levhalarının yaptırılarak ziyaretçilere rehberlik bilgileri verilebilmesi için çalışmaları başlattı.17
            Belediye Başkanı Şerif Akalın ile Edirne Buç Gazetesi muhabiri arasında yapılan söyleşinin ana esasları arasında; o günlerde Belediye Başkanlığı’nca yürütülen çiftçi mallarını koruma kır bekçilerinin (Bugün için Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı adı altında bağımsız bir kurum bu görevi üstleniyor) yeniden organize edildiği ve sayılarının da 18 den 24 e çıkarıldığı  vurgulanıyordu. Sinekli (Karaağaç) ve Arnavutköy (Lalapaşa yolu üzerinde bugün için yerleşimi olmayan eski bir köy yeri) içme suyu merkezlerindeki düzenlemelerin (Örneğin ağaçlandırılması ve bekçi kulübesi) organize edildiğini, elektrik hizmetleri ile Sarayiçi sahasının yeniden planlandığını belirtiyordu. Ayrıca, Hacı Adil Bey Çeşmesi’nin de şehir suyuna bağlanarak Edirne Tren İstasyonu’na gelen halkımıza hizmet verilebilmesinin temini hususunda çalışmalar başlatıldığını açıklıyordu.18
            Şerif Akalın’ın bir süre sonra Edirne Belediye Başkanlığı görevinden istifa ettiğini görüyoruz.19
            Edirne Belediye Başkanlığı yapan diğer hemşehrilerimiz gibi onur tablosunda yer alarak onların adlarına verilen cadde isimlerinden bir tanesinin de seçimle göreve gelen Edirne’li Şerif Akalın’a verileceği umudunu taşırken, Edirne’mize verdiği emeklerinden dolayı kendisini saygıyla anıyorum.     
 
*Araştırmacı Yazar-Şair. Ozan Ağacı Dergisi Yazı İşleri Müdürü.
Kaynakça;
1-Ali Rıza Ataktürk’ün hazırladığı özel bir kayıt.
2-Edirne Postası Gazetesi: 24.1.1935
3-Edirne Milli Gazete: 7.2.1935
4-Edirne Milli Gazete: 18.2.1935
5-Edirne Milli Gazete: 21.2.1935
6-Edirne Milli Gazete: 31.5.1934
7-Edirne Milli Gazete: 25.2.1935
8-Edirne Milli Gazete: 20.5.1935
9-Edirne Milli Gazete: 27.2.1935
10-Edirne Milli Gazete: 15.6.1935
11-Edirne Milli Gazete: 17.7.1935
12-Edirne Postası Gazetesi:23.7.1935
13-Edirne Milli Gazete: 7.8.1935
14-Edirne Milli Gazete: 9.10.1935
15-Edirne Milli Gazete: 16.10.1935
16-Edirne Milli Gazete: 23.10.1935
17-Buç Gazetesi:4.3.1936
18-Buç Gazetesi:15.4.1936
19-Edirne Postası Gazetesi:22.1.1943

Pin It on Pinterest