Ahmet Hacıoğlu; Edirne’nin Sivil Mimarlık Örneklerini Koruyalım Projesi

10369135_1034692679880059_1632827789783261308_n
Edirne İl Kültür ve Turizm İl Müdürü
Ahmet Hacıoğlu;
Edirne’nin Sivil Mimarlık Örneklerini Koruyalım Projesi
Edirne İli sınırlarında mevcut tarihi ve kültürel değerlere sahip taşınmaz kültür varlıkları envanterinin çoğunluğunu sivil mimari örneği olarak nitelendirilen konutlar oluşturmaktadır. Konut niteliğindeki bu taşınmazların büyük bir kısmı ise Edirne şehir merkezinde, özelliklede tarihi Kaleiçi semtinde yer almaktadır. İnsanımızın binlerce yıllık geçmişinden gelen kültür birikimiyle yaptığı ve kültürel miras olarak adlandırdığımız değerlerin başında gelen konutlarımızın korunması konusu çağımızda insanlığın ortak sorunu olarak kabul edilmekte, son yıllarda korunması için başta Valiliğimiz olmak üzere tüm kurum, kuruluş ve STK’larca üzerinde önemle durulmaktadır.
Bu kapsamda Valiliğimiz 2014 yılı sonunda özel bir çalışma gerçekleştirmiş, Edirne şehir merkezinde bulunan 466 adet konuttan 65 adeti için ivedilikle koruma önlemi geliştirilmesi gerektiği tespitinde bulunmuştur. Yine 65 adet taşınmazdan yıkılmak üzere olan 12 adetinin ise rölövelerinin çıkarılarak Koruma Kurulu’na sunulması kararlaştırılmıştır.
TR21/14/DFD/0012 Referans numaralı Edirne’nin Sivil Mimarlık Örneklerini Koruyalım Projesi bu karar doğrultusunda hazırlanmış bir projedir. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce Trakya Kalkınma Ajansının 2014 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği programına sunulan proje ajans tarafından uygun bulunmuş ve destek almaya hak kazanmıştır. Proje için ihtiyaç duyulan ödeneğin bir kısmı Valilik imkânları ile karşılanırken, toplam proje tutarının 80.000,00 TL’si ise Ajans tarafından sağlanarak desteklenecektir. Proje ile Edirne şehir merkezinde yıkılmak üzere olan ve çeşitli nedenlerle rölövesi çıkarılamamış 5 adet sivil mimarlık örneği konutun rölövesi çıkarılacak ve koruma kuruluna sunulacaktır.
Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut ŞAHİN ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet HACIOĞLU’nun 30 Ocak 2015 tarihinde imzaladığı sözleşme ile başlatılan projenin 3 ay da tamamlanmaması öngörülmektedir. Proje başarıyla tamamlandığı takdirde acil müdahale bekleyen diğer taşınmazlar için de örnek teşkil edecektir.

Pin It on Pinterest