Edirne Buzhaneleri

RAVZA-T-UL DÂR-UL CEMAD (BUZHANELER BAHÇESİ)
1-) Koğacılarla Batpazarı arasında Hasan paşa mahallesinde Buzhâne caddesinde yetmiş birinci numaradaki buzhanedir ki, büyük denmekle bilinendir, büyüklükte birincidir.
2)Koğacılar Batpazarı arasında Hasan paşa mahallesinde Buzhane caddesinde yetmiş ücüncü numaradaki buzhanedir ki, bu iki buzhane Fatma Sultan Camii sokağının biri sağında öbürü solundadır.
3)Tavukkapısı yakınında Tahtakalede mahallesinde Fatma Sultan Camii sokağında dokuzuncu numarada bulunan buzhâne,
4)Tavuk kapısında Tahtakale mahallesinde semerci sokağında dokuzuncu numaradaki Ayşekadın mevki’indeki buzhane.
5)Yancıkçı Şâhin mahallesinde İstanbul Yolu caddesinde altmışıncı numaradaki Ayşekadın mevki’indeki buzhane.
6)Lâleli Camii civarında Buzhane sokağında on üçüncü numaradaki buzhane. H:1285-M:1868 tarihinde Ermeni çingene Boğos tarafından genişletildiğinden büyüklükte ikincidir.
7)Topkapı hamamı yanında Metropolit caddesinde kırk dördüncü numaradaki buzhane.
8)Mumcular caddesinde altmış sekizinci numaradaki buzhanedir ki, 1284 tarihinde yıkılan kale burcunun temelinde çıkan bu büyük kapı (veya kuyu) olup buzhane olarak kullanılmışdır. Sayfa:170
AHMET BÂDİ
RİYÂZ-I BELDE-İ EDİRNE – EDİRNE ŞEHRİ BAHÇELERİ-
(EDİRNE ŞEHRİ TARİHİ) CİLT – I
Osmanlıcadan Çeviren: Yrd. Doç. Dr. Ratip KAZANCIGİL

Pin It on Pinterest