Edirne Soğuk Hava Deposu – Buzhane Binası

(Günümüz Buzhaneleri için neler yazılmış, birde ona bakalım.)
”BUZHANE; Meşhur Edirne beyaz peynirinin olgunlaşması için konulduğu yer, Buzhanenin buzları eskiden kışın donan nehirlerden kalıplar halinde çıkarılır, talikalarla taşınır, aralarına saman konularak istif edilirmiş. Her mandıracının buzhanede mutlaka bir yeri ve numarası bulunurmuş. O dönemde marka olmadığından üretilen peynirler buzhanedeki numara ile anılırmış. Yazın ve Sonbaharda üretilen peynirler tenekelere konduktan sonra buzhanelere konur, kış boyunca burada kalan peynir tereyağı kıvamını alırdı. Bir zamanlar, günümüzdeki belediye halinin bulunduğu yerde Belediye’ye ait ve Karaağaç’ta günümüzde Dirmen Kafe olarak bilinen yerde de özel bir buzhane varmış. Sayfa; 19 EDİRNE SÖZLÜĞÜ
Yazar: Abdullah ASLANER”

”BURHAN IŞIKSEREN: Görev Süresi:1963-1969/1969 -1973
4) Belediye Buzhanesi genişletilmiştir. Sayfa:100
”Kuruluşundan(1867) Günümüze Kadar EDİRNE BELEDİYE BAŞKANLARI ve YAPTIKLARI İŞLER Yazan: Oral ONUR”
”Soğuk Hava Deposu – Buzhane Binası : Ortaköy Caddesi’nin Karaağaç Caddesi ile birleştiği kavşaktan başlayarak, Ortaköy caddesinin Kuzey yakasında geniş bir arazi içinde uzanmaktadır.
Yapı grubuna, Ortaköy caddesi üzerindeki bahçe kapısından giriş yapılmaktadır. Yapım tarihi ve yaptıranı bilinmeyen buzhane binasının 1920-1922 yılları arasında sahibinin Petro Altınalmaz olduğu bilinmektedir. (Nikolaidis:163-164), Güney-Doğu,Kuzey-Batı, Doğu-Batı doğrultusunda birbirine çapraz iki bölüm halinde yer alır.Yapının orjinal bölümlerinin kapı ve pencereleri basık yuvarlak kemerlidir. Daha sonra eklenen bölümlerin bu mimariye uyum sağlandığı görülmektedir. İki yapının arasında 3,5m. çapında yuvarlak formlu bir havuz bulunmaktadır.. . . . .. . . .. . . . . .. .
Yapım tarihi belli olmamasına rağmen, Neo-klâsik üslûp gösteren mimarisi ile 19.yüzyılın sonu 20. yüzyılın başına tarihlendirmek mümkündür.. . . .. .. .Sayfa:86-87
” Geçmişin İzinde KARAAĞAÇ Yazan Rabia Emekligil ERDOĞDU”

Pin It on Pinterest