Mimar Kemaleddin

Ahmed Kemaleddin (1870; Acıbadem, Kadıköy, İstanbul – 13 Temmuz 1927; Ulus, Ankara), 20. yüzyılın başlarındaki çalışmalarıyla tanınan ve Birinci Ulusal Mimarlık Akımı‘nın önde gelen isimlerinden olan Türk mimar. 1870 yılında orta…

Detaylar »

Tarihte Edirne Zelzeleleri  Prof.Dr. A.Süheyl Ünver

Yazan : Prof.Dr. A.Süheyl  Ünver Vatan Gazetesi  01 Temmuz 1953 Sene 1953 Haziranı! Edirnede şiddetli bir sar­sıntı oldu, abideler meş­heri olan bu serhad şehrimiz­de, yalnız binaların değil, kıymetli camilerin de…

Detaylar »

Ulu Önder Mustafa Kemal ATATÜRK ün 1930 yılı Edirneye gelişi

Detaylar »

1831 Osmanlı Dönemi Türkiye Trakya'sında Bazı kazaların Nüfusu ve Kaza Nüfuslarının Etnik Dağılımı

1831 Osmanlı Dönemi Türkiye Trakya’sında Bazı kazaların Nüfusu ve Kaza Nüfuslarının Etnik Dağılımı Alıntı; Ayrıntılı haber..

Detaylar »

KİTAP BASIMI – KÜTÜPHANE – CİLD – Etem Coşkun Aşiyan Sahaf

  Aşiyan Sahaf  Etem Coşkun KİTAP BASIMI – KÜTÜPHANE – CİLD Kütüphanelerimizi süsleyen kıymetli, vefakâr dostlarımızın serencamı hakkında üç-beş kelâm edecek olur isek, faideden hali olmaz kanaatindeyim. Türk-İslam toplumunda kitab…

Detaylar »

Sarı Saltuk ve Saltukname'de Edirne ve Babaeski

Anadolu’nun, özellikle Rumeli’nin Türkleşmesinde kolonizatör dervişlerin rolü ve önemi büyüktür. Işte Sarı Saltuk’ta Rumeli’ye geçen kolonizatör dervişlerin önemlisi, hatta en önemlisi sayılabilir. Sarı Saltuk’un da Rumeli’deki Otman Baba velayetnamesindeki menkıbeleri…

Detaylar »

Mustafa Şevket Dağdeviren'in Devletimize hizmetleri 2,Cem Altınel

BOA.DH.SAİD.80.174 [Transkripsiyon] İşbu zeyl elli beşinci defterin yetmiş beşinci sahifesinde mukayyed Mustafa Şevket Bey’in tercüme-i halinin ma-baʻdidir. Müşarunileyhe İran devleti tarafından ita olunan maʻa-kordon ikinci rütbeden Şir u Hurşit Nişanı’nın…

Detaylar »

Mustafa Şevket Dağdeviren'in Devletimize hizmetleri 1,Cem Altınel

BOA.DH.SAİD.55.39 [Transkripsiyon] Sahife: 75 Mustafa Şevket Bey: Edirne mütehayyizanından müteveffa Mehmet Arif Bey’in mahdumudur. Bin iki yüz seksen sene-i Hicriyesi’nde (sene-i Maliye 1279 / 1863) Edirne’de tevellüt eylediği nüfus tezkiresinde…

Detaylar »

Sakallı Mustafa’nın Balkan Savaşı Edirne Kuşatması Anıları,Dedem Şevket Dağdeviren’in Balkan Savaşı Anıları ile bire bir aynıdır, Cem Altınel

04/Ekim/2015 Sayın Ayhan Tunca, Yöre Dergisi Sahibi ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Edirne Dayım Selçuk Dağdeviren ile yaptığınız söyleşinin bulunduğu Ekim 2004 tarihli, 55 numaralı Yöre dergisinin 17 ile 21….

Detaylar »

Edirne'de basılmış ilk Osmanlı parası, Mustafa Gültekin

EDİRNE’DE BASILMIŞ İLK OSMANLI PARASI Ortadoğu ve Anadolu’ya yerleşen Türklerin 9’uncu yüzyıldan itibaren kurdukları irili, ufaklı devlet ve beyliklerin muhtelif kasabalarında madeni para basılmış ve para basılan mahallere öteden beri…

Detaylar »

Pin It on Pinterest