FATİH DEVRİ FIKRALARI Dr. A. Süheyl ÜNVER,Şener Kulalar

 12235074_866870860095083_8763202780703060418_n
Kaynak; Şener Kulalar 
FATİH DEVRİ FIKRALARI
Dr. A. Süheyl ÜNVER Hocamızın derlediği küçük bir kitap’tan bazı bölümleri seveceğinizi umarak, sizlere ara ara aktarmak isterim, şimdiden teşekkür ederim.
F I K R A L A R
Molla Yegân (Mehmet bin Armağan) Haçtan dönüşde İkinci Sultan Murad’ı ziyarete gitti. Padişah, bana ne getirdin dedi. O da dışarda beklettiği Molla Gürani’yi pek medhederek içeri aldı (ü). Hünkâr, oğlu Mehmed Çelebi’ye, henüz okumağı sökemediğinden onu hoca tâyin edip Manisa’ya yolladı. Molla Gürani çocuk şehzadenin yanına babasının ruhsatiyle sopa ile giderdi. Molla, karekteriden kaybetmez ve saraya mensup olanların müdehanelerini bilmez bir yaradılışda olduğundan babasının aldığı emri Mehmed Çelebi’ye bildirdi, (h). Çocuğun bu ciddi vaziyeti idrâk edememesi üzerine babasının bu emrini bir defa yerine getirir ve işin ciddiyetini anlayarak esasen kendisinde dimaği inkişaf başladığından derslerinde ilerler. O kadar ilerler ki zamanının fenni ve dinî ilimlerinde büyük bir âlim olur. Hatta Lûgatî, Sıhahî, Cevherî’yi ezbere bilir. (ü) Sayfa : 7-8 Dr. A.Süheyl ÜNVER

(ü)- Dr. Süheyl Ünver, Fatihe ait efsaneleşmiş Hikayeler I ve II Tasviriefkâr 21 Birinci Teşrin 1942 ve İkinci Teşrin 1943.
(h)-Hammer. Cild 3 S.237.

Pin It on Pinterest