II.Süleyman'ın Edirne ismi geçen hükümleri (küçük fermanları) ,Ayşe Kavillioğlu

Detaylar »

30 Aralık 1986: "Türk Da Vinci"si İlhan Koman'ın vefatı

  Sitemizde İLHAN KOMAN ile alakalı başlıklar için tıklayın.

Detaylar »

EDİRNE’DEN BİR SES,Yılmaz AKÇAALAN

EDİRNE’DEN BİR SES Neredesin anneciğim benden çok mu uzaksın? Bekliyorum daha fazla sürecek mi beklemek? Düşman pençesinde böyle kolay mıdır inlemek? Ne günâhım var ki : Anneciğim beni böyle bıraksın?…

Detaylar »

Hasan Rıza Yaşatılacak

Detaylar »

Edirne Anneler Birliğinin verdiği balo

Kaynak : Facebook Grup üyelerimizden Selahattin Bildik‎

Detaylar »

Musabeyli köyünde YAĞMUR DUASI

YAĞMUR DUASI Günlerdir Edirne’nin Musabeyli köyü yağ­mur bekliyordu. Gözünü sevdiğimin rahmeti de bir türlü yağmıyordu. Bütün umutlar bu­lutlardaydı. Ama bulutlar da bir türlü alçalmı­yordu. Eğer yağmur yağmazsa bütün emekler boşa…

Detaylar »

Edirne Evkaf Müdürlüğüne verilen dilekçenin cevabı

Aidiyeti cihetiyle Evkaf Müdüriyet-i aliyesine tevdi’ kılındı Fi 26 Ağustos sene 341 Numro 341 Cami-i şerif şadırvanının bozulan bölümlerinin su yolcuları tarafından muayenesiyle ceryanının tamiri ……. olub ….lardaki umuma aid çeşmelere…

Detaylar »

Edirne Müftülüğüne verilen Dilekçeler 6,Zeki Özkan

Edirne Vilayet-i celilesi Müftiliği Cânib-i âliyesine; Ma’rûzâtımızdır; Bizler Yeni İmaret mevkii mahallâtı ahalisinden olub, Sultan Bayezid Cami-i şerifinin Şadırvanının suyu menbaından bozulduğu cihetle gelmediği içün abdest almak içün müşkilat çekilmekle…

Detaylar »

Edirne Müftülüğüne verilen Dilekçeler 5,Zeki Özkan

Edirne Merkez Müftiliği Canib-i Fazılanesine Faziletlü efendi hazretleri; Sultan Selim Camii Şerifinde münhal olduğunu istihbar eylediğim müezzin-i sâlusluk cihetine talib bulunduğumu arz eder ve ifâ-yı muktezasıyla uhde-i acizaneme tevcihini istirham…

Detaylar »

Edirne Evkaf Müdürlüğüne verilen dilekçe, Zeki Özkan

Edirne Evkaf Müdüriyeti Cânib-i âliyesine; Ma’rûz-ı dâiyânelerine, Dâîleri Sultan selim Cami-i Şerifi üçüncü Kayyumu bulunmakdayım. Mazeret-i meşruama binaen istid’am tarihinden itibaren hüccet-i? mezkuremden afv buyurulmaklığımı istirham eylerim efendim. Hafız Yasin…

Detaylar »

Pin It on Pinterest