Meriç köprüsü kitabesi, Yılmaz Akçaalan

MERİÇ KÖPRÜSÜNDEKİ İSKELE
Yunanlılar tarafından Meriç köprüsündeki kitâbe hakk (kazınarak) ettirilerek yerine Rumca bir yazı yazılmıştı, istihlasta bu Rumca yazı kapatılmış ise de mürûr-ı zamanla yine yazılar meydana çıkmıştı, bundan üç ay evvel Rumca yazının tamamen hakkı (kazınması) için kitabenin bulunduğu mahalle iskele kurulmuş ve yazı kazınmıştı. İşte bundan üç ay evvel bu iş için kitabe mahalline kurulan iskele el-yevm aynı vaziyette durmaktadır, acaba dâire-i iadesi bu iskeleyi unuttu mu kaldırmadı? Belki bu yazımızı okuyunca der-hatır ederler.

(Paşaili Gazetesi- 24 Mayıs 1341 syf.: 2)
(24 Mayıs 1925)
günümüz Alfabesine aktaran; Yılmaz Akçaalan

Pin It on Pinterest