Şanlı ordumuzun şehid yavrularının milli manzumesi,Cem Çorbacı-Zeki Özkan

     Cem Çorbacı Arşivi
Günümüz Alfabesine Aktaran; Zeki Özkancem çorbacı arşivi..
   
 
” Şanlı ordumuzun şehid yavrularının milli manzumesi”
Uyan yavrum sabah oldu, kuşlar eder figânı
Baban şehid, şimden sonra intikamın zamanı
Harb-i umumi yaktı bizi, ağlatıyor cihanı
Milletime, vatanıma kurban ettim babanı
Uyan yavrum sabah oldu, şafak yeri atıyor
O kahraman babacığın, kan içinde yatıyor
Bütün dünya hançer oldu, ciğerime batıyor
Annem annem babam yok mu, nerde kaldı gelmedi
Gözlerimden akan yaşı el uzatıp silmedi
Ben büyüdüm beni görüp sevinerek gülmedi
Anneciğim ben babamı gördüm gece rüyamda
O kahraman babacığım, şehid olmuş kavgada
Bundan sonra kederli gün hiç olamaz dünyada
Yeter gayrı gözyaşları, dökmeyelim ziyade
Kardeşimle bekliyoruz, her akşam pencerede
Benim arslan babacığım, acep şimdi nerede
O mübarek kemikleri, hangi dağda derede
Anneciğim, kimler bizim gözyaşımız silecek
Senden başka kimsemiz yok, halimizi bilecek
En nihayet bu oğlunda topraklara girecek
İntikamı almak için artık harbe gidecek
Evlatlarım düşünmeyin biraz sabır ediniz
Tamam vakit, büyüyerek yetişmiştir biriniz
Babanızın kanı için birer birer gidiniz
Anneciğim, ben babamı tâ gönülden özledim
Nice yıldır, gece gündüz yollarını gözledim
Babacığımın hasretini tâ kalbimde gizledim
Şehitlikten anlamazdım ağlayarak sızladım
Yavrularım ağlamayın, şehit oldu babanız
Ağlarsanız mahzun olur, bu sevgili anneniz
Kader böyle yetim kaldık, bir hanede üç canız
Evlatçığım, niçin böyle zârı zârı ağlarsın
Gözlerinden akan yaşla, yüreğimi dağlarsın
Kardaşların pek küçüktür, sen büyüksün anlarsın
Matem içün siyah giyip, karaları bağlarsın
Anneciğim, ben babamın intikamın alırım
Eğer şehit olur isem, babam gibi kalırım
Kardaşlarım büyüyerek sana bakar sanırım
Annem annem babam yok mu nerde kaldı gelmedi
Gözlerimden akan yaşı el uzatıp silmedi
Ben büyüdüm beni görüp sevinerek gülmedi
Anneciğim asker olmak, Türk oğluna yakışır
Bu askerlik sayesinde, düşman sulha yatışır
Cenge gitse arslan gibi, durmayarak atışır
Dalıp çıkar harp yerinde, korkak düşman bakışır
Annem bana yavrum dedi, baban olduysa şehit
Neden böyle üzülürsün, artık oldun bir yiğit
Haydi sen de baban gibi, düşmanları berbat et
Anneciğim ben büyüdüm, emret asker olayım
Babamın da intikamın alayım
Ordusuna dalayım da, öyle kılıç çalayım
İşte anne ben bu yolda, böyle rahat bulayım
Babamızı kurban verdik, bu milletin yoluna
Arslan gibi saldırmıştı, sağına hem soluna
Kim acımaz ey kardaşım, böyle şehit oğluna
En küçücük kardaşınız, henüz beşikte yatar
O yavrunun ağlaması, derdimize dert katar
Sizi böyle görür görmez, yüreğime ok batar
Ağlarsanız daima siz, intikamlar hep artar
Öksüz kaldık, sırtımızda yoktur asla abamız
Biz bir şehit yavrusuyuz, millet bizim babamız
Bize yardım etmelidir beylerimiz, ağamız
Bu vatana hizmet etmek, farzdır yavrum sana farz
Babanın da intikamın unutma, kalbine yaz
Yavrucuğum vakit yakın, sabredesin sen biraz
Senin için ben de yavrum, edeyim Hakk’a niyaz
Evlatlarım bana karşı, böyle mahzun durmayın
Şehit olan babanızı keder edip, sormayın
İntikamın alırsanız, kendinizi yormayın
Annem annem babam yok mu, nerde kaldı gelmedi
Gözlerimden akan yaşı, çevresiyle silmedi
Ben büyüdüm, yiğit oldum nişanlımı görmedi
Anneciğim asker oldum, dahil oldum orduma
Alçak düşman çadır kurmuş şu mukaddes yurduma
Düşmanlara saldırarak, bakmam asla ardıma
Evliyalar, enbiyalar geldi bize yardıma
İşte anne gidiyorum, olun Hakk’a emanet
Dua edin anneciğim, yolum olsun selamet
Ben de şehit olur isem, koparmayın kıyamet
Anneciğim gidiyorum, benim için ağlama
Ağlayıp da boş yere, yüreğimi dağlama
Kederlenip ah ederek, gözyaşların çağlama
Şayet şehit olur isem, karaları bağlama
Benim içün ağlasan da sızlansan da giderim
Askerliktir iftihar et, olmasın hiç kederin
Seni ancak Allah’ıma ben emanet ederim
Anneciğim, nişanlımı getiriniz göreyim
Bir kerecik göreyim de bari sonra öleyim
Vatanın uğruna, bu canımı vereyim
Vereyim de ahirette muradıma ereyim
Anneciğim çifte kurşun yedim ama ölmedim
Takatım yok, el uzatıp kanlarımı sileyim
Gül, ağlama anneciğim, ben murada ermedim
Babam şehit oldu ise vatan millet yaşasın
Dünyalara şöhret salan Türk ordusu yaşasın
Bin yaşasın cumhuriyet, askerimiz yaşasın
Zira bunlar yaşadıkça, serbest yürür koşarsın
Bize şöhret kazandırdı bu askerlik ocağı
Onun için severim pek al, yeşil sancağı
Şimden sonra hiç yakışmaz bize ana kucağı

Pin It on Pinterest