Edirne Erkek Muallim Mektebi,Zeki Özkan-Yılmaz Akçaalan

edirne muallim mektebi..
 
 
 
 
 
 
Günümüz Alfabesine aktaran; Zeki Özkan – Yılmaz Akçaalan
Edirne Erkek Muallim Mekteb-i
Pek muhterem üstad;
Lütfen verilen cevabı okudum, pek çok teşekkürler,Edirne Postası ismiyle haftada iki defa neşredilecek olan Edirne gazetesinin 12 Ağustos (1)926 tarih ve 98 sayılı nüshalarında arzu-yu muamele ilân yaptım. Gazeteleri de gönderiyorum. Gaib olması ihtimaline mebni ilan kısmının ilân parçasını da leffen takdim ediyor ve hürmetlerimi sunuyorum efendim.
Muallim
Şevket Süreyya

Pin It on Pinterest