Edirne I.Murat Lisesi Tarihçesi,Mehmet Kadri Sümer

1.murat ortaokulu

Mehmet Kadri Sümer
1958-1973 Dönemi Kaleiçi’ndeki Edirne Erkek İlköğretmen Okulu.
Bu bina, günümüzde, I. Murat Anadolu Lisesi olarak hizmet vermektedir. Okul binamız; 1890’lı yılların başlarında Polonya Azınlık Okulu olarak inşa edilmiş ve o yıllarda “Polak Mektep” olarak ünlenmiştir. Daha sonraları; Balkan Savaşı sırasında (1912-1913) hastane, 1915-1918 arası Kız Öğretmen Okulu, 1918-1927’de tekrar Azınlık ve Papaz Okulu, 1927-1958 arası da tütün deposu olarak kullanılmıştır. (Fotoğraf: M. Kadri SÜMER / 2009)
1958 – 1973 DÖNEMİ
KALEİÇİ’NDEKİ EDİRNE ERKEK ÖĞRETMEN OKULU, OKUL BİNAMIZ (*)
(Eski Polak Okulu, günümüzde I. Murat Anadolu Lisesi)
1862 yılında Rusya’dan kaçan Polonya asıllı bir grup insan Osmanlı İmparatorluğu’na sığınmış ve Edirne’ye gelerek buraya yerleşmişti. Katolik mezhebinden olan bu insanlar Edirne’deki pek çok Bulgar aileyi de bu mezhebe soktular. Bulgarlar arasında Katolikliği yaydılar.
1893 yılında da Kaleiçi’ndeki bu binayı inşa edip, burada “Polak Mektep” olarak ünlenen Polonya Azınlık Okulu’nu açtılar. Okuldaki öğretmenler Polonyalı, öğrenciler ise Katolik mezhebine geçmiş Bulgar çocuklarıydı. Bu nedenle, bu okul Katolik Bulgar Okulu olarak da bilinir. Avrupa’da ise Bulgar-Alman Okulu olarak tanındı. Bunun da nedeni yabancı dil olarak buradaki öğrencilere Almanca öğretilmesiydi.
Okul binası, 1912 yılına kadar bu amaçla kullanıldı. 1912-1913 Balkan Savaşı sırasında hastane olarak hizmet gördü. 1913 yılından sonra tekrar “Polak Okulu” olan bina; 1915’te Vali Hacı Adil Bey ve zamanın Milli Eğitim Müdürü Servet Bey tarafından Kız Öğretmen Okulu yapıldı. 1918 yılına kadar Kız Öğretmen Okulu olarak burada kaldı. Bina 1918 yılında eski sahiplerine iade edildi. 1918-1927 yılları arası “Azınlık Okulu” ve Papaz Okulu” olarak kullanıldı.
1927 yılında Vali İzzet Bey zamanında bina Tekel Bakanlığı tarafından satın alındı ve uzun yıllar tütün deposu olarak kullanıldı. 1958 yılında da Maliye Bakanlığı tarafından 125.000 liraya satın alınarak, Milli Eğitim Bakanlığı’na devredildi. O yıl Edirne Erkek Öğretmen Okulu’nun tekrar açılmasına karar verilmiş ve bu bina bu iş için uygun görülmüştü. Böylece eski Polak Okulu, okulumuzun yeni mekanı olmuştu.
Okulumuz ana binası, bodrum katı ile beraber dört kattı. Küçük-büyük 56 odası vardı. Bunlardan ancak 15 kadarı dershane, 5’i çeşitli derslere ait özel dershane, geri kalanları da yönetim odaları, öğretmenler odası, kantin, kütüphane, revir, yatakhane, depo, yemekhane olarak kullanılıyordu. Bahçede bir de müsamere salonumuz vardı. Burası Polonyalılar tarafından kilise olarak yapılmıştı. Bodrum katıyla beraber iki katlıydı. Bodrum katı önceleri depo olarak, sonraları iş atölyesi olarak kullanıldı. Üst kısmı da 300 kişilik müsamere ve konferans salonu haline getirildi.
1970 yılında Ayşekadın’da modern okul binamızın inşasına başlandı. İnşaat tamamlanır tamamlanmaz, 1973-1974 Öğretim Yılı başında, Ayşekadın’daki yeni mekanımıza taşınıldı. 1958-1973 yılları arası Edirne Erkek İlköğretmen Okulu olarak bizlere hizmet veren Kaleiçi’ndeki bu okul binamız da bir başka okula devredildi.
1973-1974 Öğretim Yılı’nda I.Murat Ortaokulu, 1984-1985 Öğretim Yılı’ndan sonra da I.Murat Lisesi olarak kullanıldı. Günümüzde de I.Murat Anadolu Lisesi olarak hizmet vermektedir.
(*) M. Kadri SÜMER / “1882’den 1978’e Edirne Erkek Öğretmen Okulu Tarihçesi” adlı kitap çalışmamdan özet olarak aktarılmıştır.

Pin It on Pinterest