Ahmet Badi Efendi,Osman Nuri Peremeci

Kaynak-Trakya Üniversitesi Kütüphanesi, Altıok Dergisi;1936 Bâdi Ahmed Efendi        Trakya’nm en büyük şehri, Osmanlı imparatorluğunun bir çok vakitler idare merkezi olan tarihî Edirne’miz ki eskiden bir çok hâdiselerin…

Detaylar »

II.Murat Devri’nde Manisa’da yaptırılan Saray-ı Amire’de Fatih Kulesi ile Edirne Sarayı ya da Saray-ı Cedid-i Amire’deki Fatih’in Cihannüma Kasrı arasındaki benzerlik,Cengiz Bulut

II.Murat Devri’nde Manisa’da yaptırılan Saray-ı Amire’de Fatih Kulesi ile Edirne Sarayı ya da Saray-ı Cedid-i Amire’deki Fatih’in Cihannüma Kasrı arasındaki benzerlik.. FATİH KULESİ HAKKINDA BİLGİ Osmanlı dönemi sarayına ait olan kule, kare…

Detaylar »

Trak ve Türk Sözleri Arasında Benzerlik,E.Ruhi GÜNALP

Trak ve Türk Sözleri Arasında Benzerlik        Eski Yunanlıların klasik devirlerinde ve ondan önce dönüp dolaşan kanağatlara göre Trak’lar  Grek’lerden  çok  daha  eskidir.  Şiir, müzik gibi güzel arları, dini ve…

Detaylar »

Ekmekçioğlu Ahmet Paşa,Ekmekçioğlu Kervansarayı,Tunca Köprüsü..

Ekmekçioğlu  Ahmet Paşa Edirne’mizin istasyon caddesinde tunca üzerinde büyük bir köprü vardır ki bu köprü “Türk san’atının Trakya’daki yüksek tanıklarından, ölmez eserlerinden biridir” Bundan üç yüz otuz yıl önce yapıldığı…

Detaylar »

Çıksam Meriç boyuna, Mukaddes Erde

Çıksam Meriç Boyuna   Kılıncımın kınından süzülürken daha kan, Var mı ölü diyerek kurd’a kör gözle bakan? Göğsümdeki volkanı var mı sönmüş zanneden ? Yok mu hiç içinizde dönüp ötkünce…

Detaylar »

Pin It on Pinterest