Pencik Uygulaması ve Yeniçeri Ordusunun Kurulması,Halil İnalcık

fotoğraf wikipediadan alıntıdır.
fotoğraf wikipediadan alıntıdır.

Pencik Uygulaması ve Yeniçeri Ordusunun Kurulması
Edirne’nin fethinden (1361) sonra Rumeli’de güneyde Selanik doğrultusunda Via Egnatia üzerinde Karesili gazi bey Evrenos Gazi’nin, Meriç vadisinde Hacı İlbeyi’nin hızlı fetihleri sonucu savaş esirleri büyük artış gösterdi. Gazilerden Sultan için esir başına beşte bir pencik alınmaya başlandı. Bu önemli gelir kaynağının hazine için kaybolmaması için Karamanlı Mevlana Kara Rüstem uyarıda bulundu. Genelde, her türlü ganimeti asker elinde bırakmak, cömertlik, siyaset kitaplarında en iyi politika sayılırdı. I. Murad Çandarlı’nın arzı üzerine ”Tanrı buyruğu ne ise et” emrini verir. Bunun Şeriatta yeri olduğu ulemaca onaylandığından, Kara Rüstem’e Gelibolu geçidinde pencik toplama yetkisi verildi. Pencik her beş esirden biri, yahut esir beş değilse değerinin beşte biri olarak toplanmaya başlandı.

Çandarlı, devlet elinde toplanan çok sayıda pencik oğlanlarından sultan kapısında yeni bir asker, yeniçeri yapma fikrini buldu. Oğlanlar, Bursa civarında Türk köylerine gönderildi ve Türkçeyi öğrenip İslamlaşmaları sağlandı. Sonra bunlar bir kışlada toplanıp sultanın emrine bir ”yoldaş” ordu, yeniçeri ordusunu oluşturdular.
Halil İnalcık, Devlet-i Aliyye(Osmanlı İmparatorluğu Üzerine Araştırmalar-I ), sayfa: 57-58, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 55. basım

Pin It on Pinterest