Edirne’de Seramik ve Çini Üretimi,Nadir ADLI

  Edirne’de Seramik ve Çini Üretimi Osmanlı başkenti Edirne, Türk Çini ve Seramik Sanatının önemli merkezlerinden biriydi. Sultanların vazgeçemediği süsleme tarzı, Saray ve Anıtsal Yapıların emsalsiz çinileri, Edirne’nin kültür mirası…

Detaylar »

Edirne Sarayının havaya uçurulması 1878,F.Bülent Kocamemi

Kaynak; “Plevne’den İstanbula 1877-1878” Fransızcadan çeviren; Fazıl Bülent KOCAMEMİ Savaştan önce Edirne’deki tartışmasız en ilginç yerlerden biri kentin Kuzey’inde bulunan Eski Saray’dır. Ne yazık ki bir süre önce bu tarihi…

Detaylar »

Edirne'ye Dair Eski Fotoğraf Kareleri

Detaylar »

Balkan Savaşı MAĞLUBİYETİMİZİN NEDENİ !

1912-1913 Balkan Savaşı Faciasının nedenlerini bu güne kadar okuduğum onbeşe yakın Balkan Savaşı ile ilgili kitap arasında en iyi anlatan bu hatırattır (C.Bulut)..  İ Ş T E  M A Ğ…

Detaylar »

GÖÇ,İsmail Demiray

İsmail Demiray GÖÇ 2. Dünya savaşının son yılları. Bulgaristan sınırında Alman panzerleri Trakya ovalarına dalmak için beklediği günler. Acil eşyalar günlerdir öküz arabalarında hazır beklemektedir kaçmak için. Gerçi Trakya’nın tüm…

Detaylar »

Ömer Ziyâeddin Efendi

ŞUÛN Ömer Ziyâeddin Efendi Hazretleri Edirnemizin bir sîmâ-i fazîleti bulunan Ömer Ziyâeddin Efendi Hazretlerinin Dâru-l Hilâfetü-l Âliye Medresesi ahlâkiyât müderrisliğine ta’yinine irâde-i seniye Hazret-i Hilâfetpenâhî şeref sudûr buyurulmuşdur. Ömer Ziyâeddin…

Detaylar »

1912 Yılında Edirne Balkan Savaşı İşgal Dönemi – Video

https://www.youtube.com/watch?v=qG4wW-DSwAA

Detaylar »

Edirne Kiremitçi Salih Köyünden Şarap İhracatı, 1893 Edirne Ticaret Odası Belgesi,Osman Nuri Mete

Günümüz Alfabesine aktaran; Osman Nuri Mete ” Edirne Ticaret Odası Numro. 161 Şehadetnâme Edirne Ticaret Odası sicilinde mukayyed tüccârândan Yorgi Virgidi /Efendi’nin , Zalıf’dan ( bugünkü Kiremitçi Salih Köyü -onm)…

Detaylar »

1913 Balkan Savaşı,Selimiyenin bombalanışını bildiren kartpostal,Zeki Özkan

Günümüz Alfabesine aktaran; Zeki Özkan Edirne’den 19 Ağustos 329 cumartesi. Dersaadet’te Üsküdar’da: Çamlıca’da İhsan Beyin kerimesi Perizat hanıma takdim. Payitaht-ı sani-i Osmaniyenin en muhteşem ve en dilruba camilerinden 999 pencereyi…

Detaylar »

Bulgar Zulümleri,Pomak Abdülkerim'den Mehmet Şeref'e Mektup

Kaynak; Trakya Paşaili Pazartesi 13 Kânunusani (Ocak) 1335-1919 Bulgar Zulümleri Edirne’de Trakya Yazıcısı Oğlum Mehmet Şeref Bey’e Sevgili Oğlum: Dört yıl sustuktan sonra her gazete söverken sen yine şu düşkün…

Detaylar »

Pin It on Pinterest