Balkanlarda kadın, çocuk demeden vahşice yok edilen insanlarımızın hatırasına…

Detaylar »

Edirne'nin Kurtuluşu Vali Şakir Kesebir'in okuduğu nutuk.

 Vali bey bu törenden sonra bayrağı saygı ile aldı. Fransız borozanlarının çaldıkları selâm havası, tekbir sesleri ve alkışlar arasında:  Şanlı bayrağımız 1341 hicri senesi Rebiü’l-âhirinin 4. ve 1338(1922) malî senesi…

Detaylar »

Edirne'li Fatih Sultan Mehmed'in İstanbul için Vasiyeti

Fatihin in İstanbul için  vasiyeti..  ” Ben ki İstanbul fâtihi abd-i aciz Fatih Sultan Mehmed bizatihi alınterimle kazanmış olduğum akçelerimle satın aldığım İstanbul’un Taşlık mevkiinde kain ve malumu’l-hudud olan 136…

Detaylar »

Bir Çift Mavi Göz,(Bir Edirne Hikayesi) HAKAN ŞEVKET Telkes

 Serhad Şehrimiz Edirne ile ilgili harika  bir  hikaye,okumalı-okutmalısınız Edirne ve köylerinde yaşayan veya çeşitli nedenlerle Edirne’den göç etmek zorunda kalan her ailede, 1829 Rus harbi – 93 (1877-78) Rus  harbi…

Detaylar »

Edirne Merkez Vilâyet Sâlnâmesi H.1319-M.1901

Edirne Merkez Vilâyet Sâlnâmesi 21:56  Edirne Merkez Vilâyet Sâlnâmesi, Edirne Valiliği Kültür Yayınları, Kitap Yorumu, Musa Öncel,Okumadan Geçme, Öğr. Gör. Nilüfer Gökçe, Yrd. Doç. Dr. Ratip Kazancıgil  Hiç Yorum Yok…

Detaylar »

Edirne çevresi 1912 yılı detaylı harita

Detaylar »

Pin It on Pinterest