Yeniçeri Mezar Taşı,Yılmaz Yıldıran

Fotoğraflar ve Günümüz Alfabesine aktaran..Yılmaz Yıldıran

EL-FÂTİHA
MUHAMMED İBN AHMED ÂĞÂ HAYFÂ GÖÇDİ DÜNYÂDAN
TA’NE-Yİ VÜCÛDIN …. …. KILUB …. …..
MAKAMIN GÜLŞEN-İ FİRDEVS-İ Â’LÂ EYLEYE BÂR’İ
SARÂY-I CENNET EYLEYE MESRÛR-I ÂNNÎ MEVLÂ
SENE 1194 H. ( 1780 M. )

Pin It on Pinterest