Şükrü Kaya'nın Edirne Ziyareti,Cengiz Bulut

20161202_174713
 Şükrü Kayanın Trakya yolculuğu
Edirnede valiler toplantısına reislik eden ve muhtelif ziyaretler yapan İç Bakanı ve C. H. P. genel sekreteri Emniyet anıtını açtıktan sonra Kırklareline gitti
Edirne. 3 (A.A)        — Dahiliye vekili ve Cumhuriyet Halk Partisi genel sekreteri Şükrü Kaya beraberinde arkadaşları olduğu halde bu sabah trenle Edirne Karaağaç Tren istasyonuna inmiştir.Kendisi Trakya U. Müfettişi General Kazım Dirik ile valiler. Parti mensupları,memurlar, komutan tarafından karşılanmış. Piyade, jandarma ,Polis birlikleri tarafından selamlanmıştır.
   Vekil umumi müfettişlik dairesini ve vilayet makamını  ziyaret etmiş, Cumhuriyet Halk Partisi Başkanı olan Valiler ile birarada uzun boylu konuşmuşlar ve kendilerine direktifler vermişlerdir.
    B.Şükrü Kaya  umumi Müfettişliğin bütün müşavirlerinin birarada ziyaretini kabül ederek Trakyanın kalkınma faaliyet ve proglamları üzerinde  konuşmuş ve genel müfettiş ve mesai arkadaşlarına teşekkür etmiştir. Jandarma okulunu gezerek erleri koğuşlarında derste iken görmüş  ve bazı sorgularda  bulunmuştur. Yeni ceza evini  ve asayiş  çalışma tarzını  beğenmişlerdir.
   Vekil, bundan sonra  C.H.Partisini ve  Halkevini ziyaret etmiş, şehrin bazı mahallelerini  ve Tunca nehrinin taşkın zamanında  bastığı yerleri tetkik etmişlerdir. Emniyet parkında  emniyet anıtını açarak  önemli bir söylev veren  B.Şükrü Kaya  ondan sonra da  subay yurdunda ki  çay  şöleninde bulunmuşlardır. Bugün otomobille Kırklareline hareket edeceklerdir.
   B.Şükrü Kaya’nın Nutku
     Edirne’liler, Edirne emniyet anıtını açıyorum, “Edirne  ve Emniyet”  Lugatta biribirine  bu kadar yaklaşan ve yakışan  başka kelime tanımıyorum. Edirne derdemez, bizim vicdanımıza  Emniyet gelir. Edirne emniyette oldukça  Türkiye’dede emniyet var demektir. Türkiye’de emniyet yoksa  cihan da bilir ki bütün dünyada da emniyet  yoktur. Biz Edirne’nin  emniyetine ne kadar ehemmiyet veriyorsak  cihan diplomasisi de ona o kadar ehemmiyet  vermektedir.
   Türklerin Edime için yaptıkları fedakârlıklar tarihte yazılıdır, herkes bilir. Türk medeni dehasının Edirne için yaptığı şaheserler de herkesin hayret ve takdiri önündedir. Asil Türk’ lerin bundan sonra yapacakları eserle­ri görecek ve onları idrâk edecek olan gelecek nesillere şimdiden gıpta ediyo­rum. Cihana gıpta verecek büyük ve güzel, mamur, şen ve neşeli bir Türk yurdu olacaktır. Bize bu imanı veren Türkler için her terakki hayalini haki­kat yapan büyük Atatürk’tür, onun kurduğu rejimdir. Ben onun içindir ki Atatürk’ün buradaki heykeline Edirne’ye dikilmiş bir emniyet anıtı diyorum. Ve bu emniyetten Edirne’li hemserilerimi tebrik ediyorum.
     Edirne’lileri her yönden ve her ba­kımdan tebrik ederim. Edirne’lileri teb­rik etmekle bütün Türkleri tebrik etmiş oluyorum. Çünkü her Türk aynı zaman­da Edirne’lidir. Her Türkün kalbinde Edirne’nin emniyeti mukaddes bir vazife halinde yaşamaktadır.,.
Kaynak; Ulus Gazetesi. 04 Temmuz 1936
Cengiz Bulut
 
 
 
 

Pin It on Pinterest