İngilizlerin sadrıazamı Ferid Paşa’nın yüzüne kim tükürdü? Yılmaz Akçaalan

20170127_144606Lafınızı eden; yılmaz akçaalan
Ertuğrul  (13 Mayıs 1336)
13 Mayıs 1920
İngilizlerin sadrıazamı Ferid Paşa’nın yüzüne kim tükürdü?
Gâyet mevsuk  bir menba’dan aldığımız ma’lûmata göre Fransızların kefâleti altında Edirne’den İstanbul’a gelen Edirne’de Birinci Kolordu Kumandanı Miralay Cafer Tayyar Bey Ferid Paşa ile görüştüğü esnâda  Ferid Paşa tarafından kendisi ile beraber çalışması hakkında vaki olan teklif üzerine hamiyyeti galeyân ederek Ferid Paşa’nın suratına koca bir tükürük atmışdır. Bu hakâreti hazmedemeyen Ferid Paşa Cafer Tayyar Bey’in koyu bir ittihatçı olduğundan bahisle “tevkifi lâzımdır” diyerek Fransız mümessiline müracaat etmiş ise de cevab-ı red almıştır. Bunun üzerine Ferid Paşa, efendileri olan İngilizlere müracaat  ederek onların tavsiyesi üzerine  Sirkeci istasyonunda Cafer Tayyar Bey’i  cebren tevkife  kalkışmış ise de sözlerinde ve kefâletlerinde sâdık  kalan Fransızlar, mir-i mümaileyhi teslimden imtina ederek Edirne’ye kadar sevk etmişler ve İstanbul hükûmetine müracaatla  muktedir iseler Cafer Tayyar Bey’i Edirne’de tevkifte serbest olduklarını ilâve etmişlerdir. Şimdi Cafer Tayyar Bey Edirne’de  memleket ve millet için çalışmakta ve Ferid Paşa ise suratındaki tükrükleri silmek için yeni çarşıdan keten mendil aratmaktadır.

Pin It on Pinterest