SULTAN II. OSMAN'IN EDİRNE'YE GELİŞİ

images
Sultan II. Osman, Hotin seferi için (H:1030-M:1620) senesi cemaziel âhiri’nin on altıncı günü İstanbul’dan ayrılıp ayni yıl recebi’nin onuncu günü Edirne’ye geldi. Saray ovasına kurulmuş olan otağına indi.
Edirne’de yeniçerilere nişan talimi yapmalarını emretti. Tunca’nın karşı yakasına nişanlar dikilip subaylarıyla saflar bağlayarak yapdıkları tüfek atışından hedefleri vuranlara ödüller verildi.
Topçular da top ile hedefleri vurup bağışlar aldılar. Cebeciler de hünerlerini gösterip ödüllendirildiler.
Şam kulu alayı gelip orduya katıldı. Ayni ayın yirmisinde, Tunca köprüsünde toplanılması duyurulup yirmi dördünde yeniçeri, yirmi altısında padişah Yanbolu tarafına gittiler.
Bu hisaba göre, Edirne’de on altı gün kalınmış oluyor.
Naima tarihi böyle bildiriyor ise de, Dimetokadaki mermer bir kitabede, padişahın avlanmak suretiyle Edirne’de yirmi yedi gün kaldıktan sonra sefere çıktığı yazılıdır.
O sırada padişahın Edirne’de mamak menziline ok atıp taş dikmiş olduğu Revza-t-ul Remat’da yazılıdır. S;205

Şener Kulalar paylaşımıdır;
AHMET BÂDİ
RİYÂZ-I BELDE-İ EDİRNE
– EDİRNE ŞEHRİ BAHÇELERİ- (EDİRNE ŞEHRİ TARİHİ) CİLT -I
Yrd. Doç. Dr. Ratip KAZANCIGİL

Pin It on Pinterest