Çöke (Lalapaşa-Süleoğlu) nahiyesinin 1844-1845 Osmanlı kayıtlarına geçmiş çiftlikleri.

çökeÇÖKE nahiyesi, günümüzde EDİRNE’nin LALAPAŞA ve SÜLEOĞLU ilçelerini de kapsayan bölgesine verilen isimdir.
Çöke’ye ait temettuat defterlerinde köy toprakları içerisinde yörenin önde gelen şahıslarının çiftlikleri kayıt edilmiştir.
1844-1845 kayıtlarına göre bu çiftlikler şunlardır.
1. Habiller (1) Çiftliği: karye-i mezburede sakin Nahiye-i Çöke de Divan-ı Hümayundan Derviş efendizate Ömer beyin çiftliğidir.
2. Habiller (2)Çiftliği : karye-i mezburede Kaşağıbaşı Mahallesi sakini Mehmet Ali oğlu Ali Ağanın Çiftliği.
3. Habiller (3)Çiftliği : karye-i mezburede Edirne li Şefir Mehmet Seyid efendinin çiftlğidir.
4. Hanlı Yenice Çiftliği : karye-i mezburede sakin HAsan Ağa karyesinde Sadık Oğlu Mehmet Ağanın çiftliğidir.
5. Küçük Ünlü Çiftliği: Edirne hanedenindan Edirneli büyük Şakir Efendizade Seyid Efendinin çiftliğidir.
6. Kırık Çiftliği: karye-i mezburede Edirne li Murtaza ağazade Mehmet Beyin çiftliğidir.
7. Ömer Obası Çiftliği : Edirne Behlis azası Şerifin biraderi Hüseyin ile müşterek oldukları çiftliğidir.
8. Domurcalu Çiftliği : karye-i mezburede Hacı Efendizade Muvacikan Divanı Hümayundan Seyit Efendi Çiftliğidir.
9. Taşlı Sekban Çiftliği : karye-i mezburede Hasan Ağanın Çiftliğidir.
Çöke’de toplam 9 adet çiftliğin tümü müslümandır.
 

KAYNAK : Temettuat Defterlerine Göre EDİRNE KAZASI ÇÖKE NAHİYESİ’nin Sosyal ve Ekonomik Yaşamı . (Yazarı :Fadimana ÇELİK)
EDİRNE VALİLİĞİ KÜLTÜR YAYINLARI..

 

Pin It on Pinterest