Tosyavizade Dr. Rıfat Osman'ın Kaleminden Edirne

tosSultan Avcı Mehmet in Edirne yaşamı incelenecek olursa bu devir öncesi Lale Devri’ni yaratan meyvenin nüvesi Edirne’de gelişmeye başlamıştır.
Edirne’nin Tunca sahilinde saray da uzun süre yaşayan ve bu yörede avlanmakla vakit geçiren IV. Mehmet, ava meraklı olduğu kadar, inşaata da düşkündü.
Edirne Sarayı hakkında Saray-ı Cedid-i Amire adlı risale yazan 1677 tarihinde vefat eden, Edirne bostancıbaşılarından Aşık Ali Ağa’nın verdiği bilgiye bakacak olursak, Avcı, adı geçen sarayın harem dairesi bahçesinin doğusunda, Tunca Nehri kıyısında bir bayırı ki, nehrin iki yakasında rıhtımların düzeyinden itibaren (beş metre kadar bir yüksekliği vardır) doldurup ve düzeltip DOLMA BAHÇE adıyla çok güzel bir bahçe yapmış. Felemenk, Fransa, İtalya ve İspanya’dan çok güzel çiçekler, güller getirerek dikmiştir. Hatta çok sevdiği yasemen’den bir küçük hançer yaptırmıştır.
Dolmabahçe’nin ortasında 70×50 zira boyunda küçük bir havuz yaptırarak adına kendisi ŞEHVAR demiş. Bu havuzun bir sahilinde de rıhtımı havuzun içine çıkan SADABA denilen birkaç ada, bir büyük divanhane ve bazı kısımlardan oluşan olağan üstü süslü bir kasır yaptırmıştır.

Not : Tosyavizade Dr. Rıfat Osman’ın Kaleminden Edirne adlı kitaptan alıntıdır.

Pin It on Pinterest