15.-19. Yüzyıllarda Edirne’de Asayişi Sağlayan Bir Birim: Edirne Bostancı Ocağı

bostancibasiEdirne Bostancı Ocağı‟nın ne zaman kurulduğu kesin olarak tespit edilememektedir. Her ne kadar bazı tarihçiler ocağın, bir parçası olduğu acemi oğlanlar ocağıyla birlikte I.Murad döneminde kurulduğunu öne sür mekteyselerde, mevcut kaynaklarda bu düşünceyi
destekleyen bir bilgi bulunmamaktadır. Mevcut karineler çerçevesinde bizim kanaatimiz heriki bostancı ocağının da Fatih devrinde kurulduğu yönündedir. Çünkü bostancı ocağı hakkındaki ilk bilgiler e bu dönemde rastlanılmaktadır.

 

Paylaşım : Edirne Tarihi Facebook grup üyemiz Sayın İlker Tosun
Facebook Grubumuz : Edirne Tarihi

Pin It on Pinterest