Edirne de Hacı Nikol Tiyatrosu 1919

Diram Kumpanyası
Muhtelif şehirlerdeki muvaffakiyetleriyle sahne âleminde temâyüz eden Mehmed Said Bey idâresindeki Osmanlı Diram Kumpanyası geçen gün şehrimize muvâsalat ve zindan altındaki Hâci Nikol Tiyatrosunda icrâ-yı [….] ibtidâr eylemişdir. Aralarında pek kıymetdâr mümessiller bulunmakla beraber meşhur komik Ardaş’ın da mevcud olması tiyatronun maharetleri hakkında kâfi derecede fikir verebilir. Erbâb-ı merâka tavsiyeyi zâid görüyoruz.
Ahali gazetesi 1919 / Edirne
(Çeviren : Ömer Faruk Köseoğlu – 01.05.2017) 
Adsız

Pin It on Pinterest