Tarihimizden Örnek Türk Bilim Adamları

 
Türk’ün eski devirlerde ilim semâsında bu vâdide parlamış yıldızları da vardır.

1- Buhâralı İbni Sinâ ; Arab, Acem, Yunan Türk lisanlarına vâkıf ve iki yüzden fazla eserin sahibi olan bu zâtın “Tıb ve Fizik’e dâir” adlı lâtinceye tercüme olunan kitabı 18’nci asra kadar Avrupa dâr-ul fünûnlarında okutulmuşdur.
2- Fârâbî (Vefat 339) Bu dâhî Türkistan’ın Fârâb kasabasındandır. Aristo’nun hikemî eserlerini Arablar beyninde neşr eden zâtdır. Seksen kadar fennî eseri var, Şerh-i Oklides, Şerh-i [..] Aristo, Kitâb-ul Mûsikî adlı teellüfâtı meşhurdur. Muşikîşinâs Fârâbî kânûn-u denen çalgının mûcididir.
3- Ebu Ma’şer Belhî İslâmâbad’da [..]relerin harekâtına dâir ilk cedveli tertib eden Türk’dür.
4- Fergânî (226 vefâtı) Sincar’da Nısf-un Nehâr Dâiresini alanlardan biridir.
5- Ali Kuşcu Türk İslam feylesoflarından ve coğrafya(cı)larındandır. Çin’e dâir eserleri ile arz ve tûl derecelerinin tashîhine âmil olmuşdur.
6- Şemseddin Semerkandî. Hendesesiyle meşhurdur.
7- Uluğ Bey (823 vefatı) Meşhur hey’et-i şinâsdır(?). Semerkand’da rasadhâne yapdırmışdır. İlim hey’êti Oksford’da tab’ ve bir çok Avrupa lisanlarına tercüme olunmuşdur.
8- Ebu Nasr Cevherî. Bu Türk Arabca bir lügat yapmış ve Arab’a (Lügatinizi bir ecnebiden öğreniniz) diye takdim etmişdir.
Kaynak; Milli Gazete / Edirne  3  Teşrin-i Evvel 1927 S.2 Çeviren : Ömer Faruk Köseoğlu 

Pin It on Pinterest