Balkan harbine katılan ZİYA ŞAKİR’in harp hatıraları.

GÖNÜLLÜ BİR İTTİHATÇI OLARAK BALKAN HARBİ’NE KATILAN ZİYA ŞAKİR’İN HARP HATIRALARI
Ziya Şakir, Balkan Harbi’ne gönüllü olarak katılmış bir muharrirdi.
Muharrir olmasının da etkisi ile Edirne cephesinde yaşananları, bizzat şahidi
olarak günü gününe not etmiştir. Bu notlarının bir kısmını önce 1929 yılında Vakit gazetesinde “Meçhul Asker” adıyla 116 tefrika, daha sonra da 3 Ağustos 1947 ile 3 Mart 1948 tarihleri arasında Son Telgraf gazetesinde “Edirne Müdafaası” adıyla 172 tefrika olarak neşretmiştir. İki tefrikanın Balkan Harbi’nin en önemli cephelerinden birisini oluşturan Edirne’nin kuşatılması ve düşüşü sırasında yaşanılanları doğrudan anlatması bakımından oldukça önemlidir.
Ziya Şakir’in 18 Ekim 1912 tarihinde Edirne’de karşılaştığı manzara sefalet, açlık, yokluk ve acıdan başka bir şey değildir.
(Şakir,1929: 3)
Kuşatma uzadıkça şehrin içine düştüğü sıkıntılar daha da artmıştı. Artık şehirde yavaş yavaş gaz sıkıntısı başlamıştı. Ancak bu önemli bir sorun
değildi. Asıl önemli olan sorun şeker ve tuz sıkıntısı idi. Kasım 1912 tarihinden itibaren gaz, tuz, şeker yokluğuna yavaş yavaş erzak sıkıntısı da
eklenmeye başlamıştı.
Ziya Şakir bu durumu defterine şöyle kaydetmiştir:
“Ekmekler hem küçülmeye hem de kararmaya başladı. Fasulye, nohut gibi şeyler de ortadan kalktı. Bakkallarda bol bol peynir var.
Ahali de bol bol peynir alıyormuş. Bunun sebebi hem peyniri yiyorlar hem de suyundan istifade
ediyorlarmış.”
(Şakir, 1929: 3)
Edirne’de yaşanan tuz sıkıntısının sebebi Ziya Şakir’e göre yine Kale Komutanlığı idi. Çünkü tam harbin başlayacağı zaman
şehre sadece iki vagon tuz getirtilebilmişti. Hâlbuki Dedeağaç limanının depolarında bol miktarda tuz ve şeker mevcuttu. Eğer bunlardan bir kısmı
olsun Edirne’ye celp edilmiş olsaydı, muhasaranın devam ettiği müddet zarfında tuz ile şekere katiyen hasret çekilmeye ekti.
(Şakir, Edirne Müdafaası, 1948, s. 3)
Kazım Karabekir de Balkan Harbi sırasında yaşanan tuz sıkıntısından anılarında bahsetmiş ve tuz ihtiyacını aşmak amacı ile çeşitli
kimyasal maddeleri karıştırarak tuz yapmaya çalıştıklarını fakat yemek pişerken kullanılan bu kimyasal maddelerin yemeği karbonatlı ve berbat bir
şey haline getirdiğini anlatmaktadır.
(Karabekir, 2009: 155)
Kaynak ve çalışmanın tamamı için linki tıklayın : http://sbedergi.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/343/files/29-sayi-yazi24-29122017.pdf

Pin It on Pinterest