23 Nisan 1931 Edirne'de ATATÜRK anıtının açılış töreni


EDİRNE TARİHİNDEN BİR YAPRAK
23 Nisan 1931 EDİRNE’DE ATATÜRK ANITININ AÇILIŞ TÖRENİ
………
Anıt 23 Nisan 1931 gününe yetiştirilmiş ve açılışı Egemenlik ve Çocuk Bayramında yapılmıştır. Anıtın açılış törenini Edirne Postası gazetesi bizlere şöyle haber veriyor. (*)
”….Anıtın açılış törenine gidildi. Yüzlerce genç ve binlerce halk coşku ve sevinç içinde, Vali Emin (Arda) ve Edirne Milletvekili Şeref (Aykut) Beylerin söylevlerinden sonra, Vali Bey tarafından üzerindeki şanlı bayrağımız halkın coşkulu ve sürekli alkışları ile çekilmiş ve kent adına Belediye Başkanı Ekrem (Demiray) Bey, gençlik adına da öğrencilerimiz tarafından çelenk konmuştur. Herkes Büyük Gazi’yi görmüş kadar büyük bir sevinç duyarak anıtı seyrediyordu.”
Yine Edirne’de o tarihlerde çıkan Edirne Milli Gazete’de ”Gazi Heykelinin Açılışı” başlığı altında şu yazıyı görüyoruz.(**)
”Türk gönüllerinin fatihi, Büyük Kemal’in kurtarıcı varlığına batı serhaddinin bir gönül borcu belirtisi olarak dikilen anıtın, geçen perşembe günü coşkulu gösterilerle açılışı yapıldı.
Engin anıları bugünkü kuşaklara olduğu kadar, gelecekte Türk ırkına iman, yaşam ve savaş kaynağı olacak olan bu Yüce Türk’ün değerli anıtı ile bugün Edirne’mizi bezemiş ve onurlandırmış bulunuyoruz.
Gazi (Darulfünun) parkında Türk gücünün en anlamlı bir anlatımı olarak yükselen bu değerli anıt, utkular yaratmış, ülkeler ele geçirmiş anlı şanlı Türk bayrağına sarılı idi. Edirne’nin binbir güzelliklerine ve sevgili değerlerine en yüksek değeri veren yarının büyükleri bölük bölük alanı ve sokakları doldururken, halk birbirleriyle bu alandaki et ve kemikten oluşan tek parça bir yığın gibi baştanbaşa coşku kesilmişti. Herkes sabırsızlanıyor, Büyük Kurtarıcının güçlü bir Türk sanatçısının elinden çıkmış anıtını bir an önce selâmlamak istiyordu.
Bu sırada Valimiz Emin (Arda) Beyefendinin cana yakın konuşması kulaklarda çok hoşa giden güçlü bir anlatımı olarak yansıdı. Geçmişin, Ulu Kurtarıcı eliyle yeniden dirilen bir ulusun övünülerek niteliklerini ince görüşlerle özetleyen ve bütün bir ulusun sonsuz gönül borçlarını anlatan bu söylevini, genç ve ateşli bir liselinin coşkulu konuşması izlemiştir.
Geleceğe ait yüksek umutların canlı bir simgesi olan bu delikanlı büyük Gazisini çağın ve geçmiş yüzyılların dahileriyle karşılaştırıyor ve onu içten gelen bir duygu ile her şeyin üstünde buluyordu.
Uğraşları ve devrim tarihinde eylemli ve onurlu rolleri ile tanınan, Türk konuşma sanatında kendine özgü bir anlatım gücü olan sevgili Milletvekilimiz Şeref (Aykut) Bey’in büyük bir coşku yaratan konuşması sevgi ile izlendi.” ………..s:135

(*) Edirne Postası 23/4/1931 s.380
(**) Edirne Milli Gazete 28/4/1931 s:223
ATATÜRK’ÜN YAŞAMINDA EDİRNE
Hazırlıyanlar: Lâtif BAĞMAN – Oral ONUR

Kaynak : Facebook grup üyemüz sayın Şener Kulalar

Pin It on Pinterest