23 Nisan 1543 Estergon seferi için Edirne’den yola çıkıldı.

Osmanlı’nın en güçlü döneminde Osmanlı ordusu;

23 Nisan 1543 Estergon seferi için Edirne’den yola çıkıldı. Bu seferde Osmanlı ordusunun büyüklüğü öne sürüldü.

-Dokuzar atlıdan oluşan 100 dizi halinde 900 hassa askeri

-Altışar hayvanlık 900 dizi halinde 5400 deve (Ordunun cephanesi ve yemeği taşınırdı.)

-1000 kişilik cebeci taburu,500 kişilik lağımcı taburu

-Asıl kuvvet Anadolu tımarlı sipahileri

– Nişancı, başdefterdar, Rumeli ve Anadolu kazaskerleri ve sancak beyleri. Bunlarının altında kurmay subaylar, yaverler,emir subayları

Padişahın özel hizmetkarları,göz kamaştırıcı üniformaları içinde 300’ü bulan hassa yaver ve emir subayları

Ağır piyade tümeni olan 12000 kişilik yeniçeri

-7 sırmalı sancak ve 7 tuğ taşıyan 14 sancaktar ve tuğcu

-200 kişilik mehter takımı

-400 kişilik solak denilen hassa taburu

-Mücevherler içinde, elbiselerinin düğmeleri elmastan olan 150 hassa yaveri ve başlarında çavuşbaşı denilen yaver

-35’i sağda 35’solda olmak üzere 70 kişiden oluşan peyk taburu. Bunların arasında Sultan Süleyman ağır ağır atını sürüyor. Padişah oldukça sade giyinmişti. Ancak atının koşumları inci,pırlanta ve zümrütlerle süslüydü

-Padişahın arkasından topçular,hafif piyade alayları “azaplar” ve ordunun diğer birlikleri sonu gelmez kafileler halinde yürüyordu. Ve dahası vardı. Rumeli sipahileri,orduya Sofya’da katılacaktı.

-Ordunun su ihtiyacını karşılamakla görevli saka bölükleri

-2100 katır,padişahın hazine ve eşyalarını taşırdı.

Kaynak: Padişahlar Anksiklopedisi

Pin It on Pinterest